TRASA WYCIECZKI

Zamek Kamieniec – Rezerwat Prządki – Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Cele szczegółowe

Uczeń powinien wykazać się:

 • wiadomościami dotyczącymi:

– zasad zachowania obowiązujących na terenie Rezerwatu Przyrody

– zasad zachowania obowiązujących podczas zwiedzania atrakcji turystycznych

– znajomości pojęć: Rezerwat Przyrody (nieożywionej), Park Krajobrazowy, ostańce skalne

– znajomości flory Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

– znajomości architektury obronnej średniowiecza, historii rodu Fredrów w nawiązaniu do „Zemsty” A. Fredry

– znajomości historii hutnictwa szkła, wyrobu szkła oraz metod jego zdobienia

– znajomości historii i architektury Krosna

– znajomości wytwarzania czekolady, ceramiki, rzemiosła tradycyjnego (jak np. słomkarstwa, bibułkarstwa)

– znajomości historii i kultury ziemi krośnieńskiej oraz jej grup etnicznych

 • umiejętnościami pozwalającymi:

– na rozpoznawanie charakterystycznych dla Pogórza Dynowskiego gatunków roślin

– na rozpoznawanie skał piaskowych oraz opisanie cech charakterystycznych krajobrazu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

– na rozpoznawanie maszyn do produkcji czekolady

– na rozpoznawanie architektury średniowiecza

– właściwe zachowanie: na szlaku turystycznym, w muzeum oraz podczas zajęć warsztatowych

– na wytworzenie prostego glinianego naczynia, pracy bibułkarskiej, wylewania i zdobienia tabliczek czekolady

 • postawami świadczącymi o:

– poszanowaniu przyrody oraz dziedzictwa kulturowego

– rozumieniu konieczności ochrony przyrody

– przestrzeganiu ustalonych zasad i norm zachowania

– dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu naturalnego i kulturowego

– umiejętności pracy zespołowej

Program wycieczki

 

I dzień

 • przejazd do Korczyny na Zamek Kamieniec – pierwsze informacje o budowli pochodzą z 1348 r. – z czasów panowania Kazimierza Wielkiego. W późniejszych czasach budowla podzielona była na dwie części, z których każda miała innego właściciela. Dzieje zamku były inspiracją utworów literackich, m.in. Zemsty Aleksandra Fredry. Do dziś zachowały się fragmenty murów zamku górnego i średniego, portal oraz część murów obwodowych. W ruinach mieści się także muzeum z eksponatami, które pochodzą z lat jego świetności oraz sala tortur.
 • zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Kamieniec
 • warsztaty twórcze na Zamku Kamieniec – Pracownia Ceramiki Zamkowej
 • przejście Ścieżką Przyrodniczą “Przy Zamku Kamieniec” – ścieżka ukazuje bogactwo fauny i flory oraz ciekawej rzeźby terenu wraz z wychodniami skalnymi. Na ścieżce znajduje się 5 przystanków tematycznych wraz z tablicami.
 • przejazd oraz zakwaterowanie w Krośnie

II dzień

 • przejazd do Rezerwatu Skalnego Prządki – malownicze skałki „Prządki” wieńczące szczytową partię wzgórza (526 m) położone są pomiędzy Korczyną a wsią Czarnorzeki. Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosi, że są to panny dworskie z pobliskiego zamku zaklęte w skały za to, że przędły w święto. Na obszarze rezerwatu znajdują się cztery grupy skałek piaskowcowych. Kształty skałek to w większości wyniosłe maczugi przekraczające niekiedy 20 m wysokości.
 • zwiedzanie z przewodnikiem Rezerwatu
 • przejazd do Korczyny
 • zwiedzanie Pijalni Czekolady M.Pelczar Chocolatier, Galerii Bajkowych Samochodów w Korczynie
 • warsztaty produkcji czekolady w Pijalni Czekolady M.Pelczar Chocolatier – Pijalnia w Korczynie to pijalnia w stylu starej fabryki czekolady, którą prowadzi Mistrz Polski cukierników. Jedną z największych atrakcji miejsca jest możliwość podziwiania pokazu tworzenia czekolady na żywo.
 • Przejazd na wieżę widokową w Czarnorzekach – z tarasu na ostatniej kondygnacji można podziwiać panoramę Beskidu Niskiego, Bieszczadów a przy sprzyjającej pogodzie dojrzeć także szczyty Tatr. Wieża ma 13 metrów. Ma murowane ściany, częściowo kamienne. Inspirację dla architektów stanowiły bryła pobliskiego zamku Kamieniec w Odrzykoniu i lokalne tradycje.
 • powrót do Krosna

III dzień

 • zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – głównymi atrakcjami muzeum są interaktywne pokazy produkcji i zdobienia szkła, w których odwiedzający mogą brać czynny udział. W piwnicach przedprożnych oraz w sali wystaw czasowych zorganizowano ekspozycje prezentujące zm.in. szkło artystyczne.
 • zwiedzanie krośnieńskiej starówki – miasto posiada duży rynek, a wokół niego późnogotyckie i barokowe kamienice z XVI–XVIII w., z wieży farnej można podziwiać panoramę miasta.
 • zwiedzanie oraz warsztaty rękodzielnicze w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – znajduje się w zabytkowym budynku dworca kolejowego. W Etnocentrum można skorzystać z szeregu warsztatów, w tym rękodzielniczych, czy śpiewaczych.
 • przejazd do domu

Adresy niezbędne do samodzielnego zorganizowania wycieczki:

 • Zamek Kamieniec – Podzamcze B/N, Korczyna, tel. 788 837 412
 • Pijalnia Czekolady M.Pelczar Chocolatier – Rynek 18, Korczyna, tel. 605 577 749
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – Blich 2, Krosno, tel. 13 44 400 31
 • Rezerwat Prządki – DW991, 38-420 Korczyna
 • Etnocentrum Ziemi Krosnieńskiej – Kolejowa 29 a, Krosno, tel. 13 47 43 513

Fot. T. Okoniewski, Arch. Pijalni Czekolady M.Pelczar Chocolatier, M. Szczurowicz, K. Zajączkowski, M. Wacławik