Trasa wycieczki: KROSNO – BÓBRKA – IWONICZ-ZDRÓJ – HACZÓW

 

Uczeń powinien wykazać się po odbyciu niniejszej podróży m.in.:

– podstawową wiedzą na temat hutnictwa szkła, technik zdobienia czy innych form plastycznych z wykorzystaniem szkła,

– wiedzą na temat genezy przemysłu naftowego i gazownictwa, podstawowe informacje o biogramie Ignacego Łukasiewicza,

– wiedzą dotycząca walorów przyrodniczych, zasobów naturalnych Beskidu Niskiego,

– wiedząa dotyczącą dorobku historyczno-kulturowego,

– znajomości zasad zachowania w miejscach kultu.

 

Uczeń nabędzie umiejętności z zakresu:

– poszanowania dziedzictwa kulturowego,

– poszanowania przyrody,

– poszanowania zasad obowiązujących w miejscach kultur,

– przestrzegania ustalonych zasad i norm zachowania w szczególności grupowego ,

– dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu naturalnego i kulturowego,

– umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej (udział w warsztatach).

 

Program wycieczki:

Dzień 1: Krosno  (baza zakwaterunkowa)

 • Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – pierwszego w Polsce obiektu turystyczno-kulturalnego w interaktywny sposób prezentującego tematykę hutnictwa szkła i szklanej twórczości. Czas zwiedzania ok. 2 godziny. Centrum oferuje także możliwość organizacji zajęć z edukacji plastycznej. (https://www.miastoszkla.pl/)
 • Następnie – zwiedzanie krośnieńskiej starówki z przewodnikiem – prezentacja dawnej historii miasta; czas wolny na Rynku
 • Dodatkowo/opcjonalnie (można przenieść na trzeci dzień wycieczki): zwiedzanie w tematyce krośnieńskich legend EtnoCentrum – miejsca kreatywnych spotkań z kulturą ludową i tradycyjną, skorzystanie z bogatej oferty warsztatów i spotkań z tradycją itp. (https://www.etnocentrum.pl/pl/galeria)
 • Nocleg w Krośnie
 • Gastronomia: Krosno

 

Dzień 2:

 • Wyjazd z Krosna do Bóbrki – do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza znajdującego się na terenie najstarszej na świecie nadal działającej kopalni ropy naftowej. Prezentacja etapów rozwoju przemysłu naftowego, rafineryjnego i gazowniczego z wykorzystaniem nowoczesnych ekspozycji multimedialnych. Do wyboru 4 trasy zwiedzania o różnej długości i czasie trwania (od 1 do 3 godz.). (https://bobrka.pl/)
 • gastronomia: obiad w Bóbrce lub na trasie do lub w Iwoniczu-Zdroju
 • Iwonicz-Zdrój – spacer po parku zdrojowym z stylizowaną na oranżerię Pijalnią Wód Mineralnych, zwiedzanie kościołów architektury drewnianej.  Z uzdrowiska można także zorganizować spacery do atrakcji przyrodniczych Beskidu Niskiego, jeden z popularniejszych szlaków to trasa do źródła Bełkotka (połączona z opowieścią lokalnej legendy), na trasie tężnie solankowe.
 • Powrót na kolacje i nocleg w Krośnie

 

Dzień 3:

 • Czas wolny w Krośnie
 • Wyjazd z Krosna do Haczowa – zwiedzanie drewnianego kościoła UNESCO pw. Wniebowzięcia NMP
 • Opcjonalnie: skorzystanie z oferty warsztatowej Etnocentrum; wyjazd do Odrzykonia – zwiedzanie ruin zamku Kamieniec (http://zamekkamieniec.iq.pl/); wyjazd do Bliznego – zwiedzanie kościoła UNESCO pw. Wszystkich Świętych; przejazd do Jasła – Muzeum Lizaka (https://www.uschabinskiej.pl/muzeum-lizaka/)