Trasa:  Baranów Sandomierski – Łańcut – Krasiczyn – Dubiecko (wycieczka 2 –dniowa dla grupy młodzieży 13+)

 Cele szczegółowe

Uczeń powinien wykazać się po odbyciu niniejszej podróży:
– wiedzą z zakresu historii i architektury epoki renesansu
– wiedzą z zakresu literatury krajowej
– wiedzą na temat tradycyjnej kuchni dworskiej
– umiejętnością zastosowania dobrych manier z zakresu spożywania posiłków

Uczeń nabędzie umiejętności z zakresu:
– poszanowania dziedzictwa kulturowego
– przestrzegania ustalonych zasad i norm zachowania w szczególności grupowego
– dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu naturalnego i kulturowego
– umiejętności pracy zespołowej

Dzień I

Baranów Sandomierski, a dokładnie tutejszy zamek nazywany jest MAŁYM WAWELEM. Renesansowy XVI-wieczny zamek Leszczyńskich budowany był w latach 1591-1606. Kompleks to także okazały park oraz muzeum wnętrz. Młodzież z pewnością zainspiruje się historią epoki renesansu uczestnicząc w warsztatach savoir-vivre, tj. „kreatywnych lekcjach dworskich manier”, podczas których przy obiadowym stole usłyszy o roli serwetki
i sposobach jej składania, prawidłowym ułożeniu sztućców, dekoracji stołu czy też postawach podczas ucztowania.

Łańcucki zamek to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Oranżeria, storczykarnia, powozownia, biblioteka, sztuka cerkiewna, ale przede wszystkim wyjątkowe wnętrza zamkowe. Wszystko to w ramach zwiedzania należy zamieścić na turystycznej check-liście adolescenta. Nie tylko pasjonaci historii, ale i biologii czy botaniki odkryją w ogrodach zamkowych wiele skarbów np. w postaci takiego okazu jak  najstarszy w Polsce okaz miłorzębu dwuklapowego  (rosnący przy południowo-wschodniej elewacji zamku). Jest to drzewo dwudniowe, zrośnięte ze sobą, forma męska. Posadzony po koniec XVIII wieku, za czasów Izabeli Lubomirskiej.

Dzień II

Krasiczyn: zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie nazywany jest „perłą polskiego renesansu”. To rezydencja magnacka Krasickich, Tarłów, Pinińskich oraz Sapiechów. Zamek
z 1580 r. otoczony jest przepięknym parkiem krajobrazowym z XIX w.  I tu ewenement, ciekawostka wyróżniająca ten zamek: niezwykłe dekoracje ścienne na pozór wyglądające na malowane pędzlem rysunki (w rzeczywistości powstałe w wyniku zeskrobywania kolorowych warstw tynku) wykonane metodą tzw. sgraffita, ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 3500 m2.

Dubiecko: słynie z zespołu zamkowo-parkowego. Historia Zamku Dubiecko związana jest przede wszystkim z dwoma osobami: Stanisławem Stadnickiem i Ignacym Krasickim (obaj urodzeni na zamku). „Diabeł Łańcucki” czyli Stadnicki był warchołem i zabijaką, a zamkowe lochy rozbrzmiewały jękami ludzi więzionych przez niego. Ignacy Krasicki, poeta i biskup, choć spędził tu tylko dzieciństwo często wracał w rodzinne strony. Młodzież dowie się tu czy w zamkowych pokojach powstały niektóre ze słynnych bajek oraz czy już w czasach Krasickiego ludzie szeptali o skradającym się w parku tajemniczym karle.

 

Informacje praktyczne:

Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim: www.baranow.com.pl
Muzeum-Zamek w Łańcucie: www.zamek-lancut.pl
Zespół  Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie: www.krasiczyn.com.pl
Zamek Dubiecko: www.zamek.dubiecko.com

Fotografie: z archiwum Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim,  Zamek Łańcut – autor Katarzyna Pelc, z archiwum Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie