Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 swoją podróż po Polsce kończy także Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. Podczas trzech edycji MCETS odwiedziło ponad 210 szkół, a z wyjątkowych doświadczeń zgromadzonych na 450 m² w 5 interaktywnych strefach skorzystało 26 tysięcy dzieci w całej Polsce.

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła to projekt edukacyjny realizowany przez Polską Organizację Turystyczną w ramach programu Polski Bon Turystyczny. Jego celem było zachęcenie do podróżowania po Polsce i poznawania najróżniejszych zakątków kraju, na których zwiedzanie można było przeznaczyć również środki z bonu.

W ciągu niemal 3 lat funkcjonowania programu Polski Bon Turystyczny ze świadczenia skorzystało blisko 90% uprawnionych, a do przedsiębiorców z branży turystycznej wpłynęły ponad 3 miliardy złotych. Jednak to nie jedyna wartość programu. Polski Bon Turystyczny przez cały okres obowiązywania wspierał promocję krajowej turystyki i pomógł przekonać Polaków, że nasz kraj może śmiało konkurować z miejscami podróży o międzynarodowej renomie. Stał się ważnym elementem zmian w turystyce, stymulując popyt służył wzmocnieniu odporności sektora i spopularyzował ideę poznawania własnego kraju, a w efekcie wytworzył nawyk podróżowania po Polsce, który zostanie z nami na dłużej. Jednocześnie, dzięki prowadzonym w ramach programu działaniom, takim jak Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła wprowadził edukację turystyczną dzieci i młodzieży na nowy, niespotykany wcześniej w naszym kraju poziommówi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła oferowało dzieciom możliwość wyjątkowych doświadczeń podróżniczych i poznania najpiękniejszych miejsc w Polsce. Dzięki zastosowaniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości młodzi podróżnicy mogli odwiedzić m.in. miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także wziąć udział w angażujących zabawach, grach i quizach. Wszyscy uczniowie odwiedzający MCETS mieli do dyspozycji 5 interaktywnych stref z nowoczesnymi aplikacjami, humanoidalnym robotem, symulatorami i rozwiązaniami multimedialnymi, ale mogli także zapoznać się z zasadami zachowania w górach, korzystania ze sprzętu nawigacyjnego czy udzielania pierwszej pomocy.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii ma ogromną moc edukacyjną. Od początku uruchomienia projekt Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Wszystkie strefy MCETS odwiedziło ponad 26 tysięcy uczniów z 210 szkół w całym kraju, którzy podczas beztroskiej zabawy przeżywali sportowe emocje i poznawali zasady bezpieczeństwa i odkrywali miejsca inspirujące do własnych niezapomnianych wypraw po Polscedodaje Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Projekt Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła był realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz regionami nagrodzonymi prestiżowym tytułem Polska Marka Turystyczna. W projekt zaangażowane były również PTTK, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze.

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła

to wielopoziomowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów oraz ich wychowawców i opiekunów. Nowoczesna multimedialna przestrzeń łączy tradycyjne narzędzia edukacji z interaktywnymi formami komunikacji i angażującą zabawą, zachęcającymi do odkrywania atrakcyjności turystycznej Polski.

Cele Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła:

podniesienie poziomu wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski;

szeroko pojęta edukacja turystyczna w zakresie walorów turystycznych i krajoznawczych Polski oraz poszczególnych regionów turystycznych i najbliższej okolicy miejsca zamieszkania;

popularyzacja różnych form turystyki i aktywności ruchowej;

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa turystycznego również w aspekcie aktualnej sytuacji pandemicznej;

promocja miejsc i atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem laureatów nagrodzonych prestiżowym tytułem Polska Marka Turystyczna oraz innych konkursów organizowanych przez POT, w tym projektów Obiekt Bezpieczny Higienicznie i Certyfikacja Podmiotów Turystycznych;

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa turystycznego również w aspekcie aktualnej sytuacji pandemicznej;

kreowanie mody na podróżowanie po Polsce;

zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;

podniesienie poziomu wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców, a także pośrednio przedsiębiorców o Polskim Bonie Turystycznym.

Cele projektu MCETS wpisują się w rozwój edukacji szkolnej, a atrakcyjne, interdyscyplinarne pomoce dydaktyczne mogą służyć jako uzupełnienie podstawy programowej różnych przedmiotów szkolnych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, które przejawiają się w szczególności w:

  • poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii
  • poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
  • upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z naturalnych zasobów przyrody
  • poprawie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej
  • upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku
infoBoxBg