Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła

to wielopoziomowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów oraz ich wychowawców i opiekunów. Nowoczesna multimedialna przestrzeń łączy tradycyjne narzędzia edukacji z interaktywnymi formami komunikacji i angażującą zabawą, zachęcającymi do odkrywania atrakcyjności turystycznej Polski.

Cele Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła:

podniesienie poziomu wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski;

szeroko pojęta edukacja turystyczna w zakresie walorów turystycznych i krajoznawczych Polski oraz poszczególnych regionów turystycznych i najbliższej okolicy miejsca zamieszkania;

popularyzacja różnych form turystyki i aktywności ruchowej;

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa turystycznego również w aspekcie aktualnej sytuacji pandemicznej;

promocja miejsc i atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem laureatów nagrodzonych prestiżowym tytułem Polska Marka Turystyczna oraz innych konkursów organizowanych przez POT, w tym projektów Obiekt Bezpieczny Higienicznie i Certyfikacja Podmiotów Turystycznych;

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa turystycznego również w aspekcie aktualnej sytuacji pandemicznej;

kreowanie mody na podróżowanie po Polsce;

zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;

podniesienie poziomu wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców, a także pośrednio przedsiębiorców o Polskim Bonie Turystycznym.

Cele projektu MCETS wpisują się w rozwój edukacji szkolnej, a atrakcyjne, interdyscyplinarne pomoce dydaktyczne mogą służyć jako uzupełnienie podstawy programowej różnych przedmiotów szkolnych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, które przejawiają się w szczególności w:

  • poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii
  • poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
  • upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z naturalnych zasobów przyrody
  • poprawie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej
  • upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku
infoBoxBg