Turystyczna Szkoła - wycieczki szkolne, materiały edukacyjne dla nauczycieli

Turystyczna Szkoła

inspirujemy nauczycieli, uczniów i rodziców

171 wycieczek blisko Ciebie

5 13 21 3 9 32 9 6 8 14 16 11 9 1 12 2

O projekcie

Turystyczna Szkoła to projekt ogólnopolski  skierowany jest do wyjątkowo licznej grupy docelowej: nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych pośrednio także do rodziców. Ma on na celu  podniesienie poziomu wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski, potencjale regionów turystycznych jak również kreowanie wśród młodzieży mody na podróżowanie po Polsce.

Celem projektu jest dostarczenie nauczycielom narzędzi w postaci: bazy scenariuszy wycieczek szkolnych będących inspiracją dla nauczycieli oraz rodziców, ułatwiającej odnalezienie atrakcji turystycznych na wysokim poziomie, w tym również w  mniej popularnych lokalizacjach; dobranie wycieczki do wieku uczniów, programu nauczania, czy regionu; jak również aplikacji edukacyjnych służących podniesieniu poziomu wiedzy o turystycznym potencjale regionów oraz dostarczenie narzędzi  służących edukacji z zakresu bezpieczeństwa turystycznego.

Projekt jest działaniem wielopoziomowym i wieloletnim, realizowanym  pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej  we współpracy z  regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz regionami nagrodzonymi prestiżowym tytułem Polska Marka Turystyczna.