Uczeń nabędzie umiejętności z zakresu:

– poszanowania dziedzictwa kulturowego,

– poszanowania przyrody,

– poszanowania zasad obowiązujących w miejscach kultur,

– przestrzegania ustalonych zasad i norm zachowania w szczególności grupowego ,

– dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu naturalnego i kulturowego,

I dzień

Rzeszów: Muzeum Dobranocek to pierwsze w Polsce muzeum prezentujące przedmioty związane z popularnymi w PRL dobranockami. Wśród eksponatów znajdują się oryginalne lalki grające w bajkach oraz różnego rodzaju przedmioty z wizerunkami bohaterów popularnych dobranocek. Niektóre eksponaty liczą ponad czterdzieści lat.  W Muzeum organizowane są także m.in.  warsztaty dla dzieci oraz projekcje filmowych animacji.

Łańcut: Zamek Lubomirskich wraz z powozownią, Zamek w Łańcucie jest jedną z najcenniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Wzniesiony został na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach 1629–1642 na miejscu warowni Stanisława Stadnickiego zwanego „diabłem łańcuckim”. Był dziełem architekta Macieja Trapoli i sztukatora Giovanniego Battisty Falconiego. Pod koniec XVII w. przebudowany przez Tylmana z Gameren. Po 1772 r. stał się główną rezydencją Lubomirskich w typie palazzo in fortezza. Zespół zamkowy słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle cennej kolekcji pojazdów konnych.

synagoga Cudownie ocalała, barokowa budowla jest jednym z najświetniejszych przykładów zachowanej architektury synagogalnej w Europie Środkowej.

Markowa: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia w czasach niemieckiej okupacji, uzupełniając ją obrazami relacji polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej.

Pruchnik: zespół zabudowy z zachowanym małomiasteczkowym układem przestrzennym i wieża widokowa (Korzenie, przysiółek Pruchnika)

Jarosław: Podziemne Przejście Turystyczne największa w Polsce sieć komór i podziemnych korytarzy, które od XVI w. służyły do składowania towarów, podczas słynnych w całej Europie jarmarków jarosławskich.

Kamienica Orsettich – Jedna z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich w Polsce z XVI – XVII wieku. Usytuowana przy rynku, stanowi dziś jedno z cenniejszych muzeów wnętrz zabytkowych.

Centrum Edukacji Kulturalnej w Jarosławiu

Zajmuje podziemia ratusza oraz Bramy Krakowskiej. W piwnicach Ratusza znajduj się sale poświęcone muzyce, historii malarstwa, rzeźby i architektury, laboratorium teatralne z profesjonalnym ekranem cieniowym i możliwością wystawiania przedstawień z wykorzystaniem pacynek czy marionetek oraz sala do tworzenia origami. Łącznie sześć stref stworzonych do działań interaktywnych czy podróży pełnych przygód i nowych doznań. W atrakcji znajdziemy również innowacyjne elementy aranżacyjne, w tym aplikacje multimedialne.

W Bramie Krakowskiej odkryjemy niezwykłą historię Jarosławia, kulturę i zabytki naszego miasta, zdobędziemy wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, troski o jego ocalenie i przekazywanie następnym pokoleniom. To również możliwość wejścia w wirtualny świat i spacer ulicami miasta.

Przeworsk: Muzeum Pożarnictwa powstało z prywatnych zbiorów kolekcjonera i działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku.

 

II dzień

Przemyśl:

Forty Twierdzy Przemyśl – Przemyska twierdza to jeden z największych obiektów architektury obronnej w Europie. Miasto broniły dwa pierścienie umocnień; wewnętrzny z 18 fortami połączonymi wałami i murami ze strzelnicami oraz zewnętrzny, długi na 45 km, oddalony od miasta około 10 km, składający się z 42 potężnych fortów, w tym 15 pancernych, nie do zniszczenia przez ówczesną artylerię. Dobrze zachowane są forty w Łętowni, Siedliskach, Duńkowiczkach i Orzechowcach.

Muzeum Dzwonów i Fajek – ekspozycje zabytków ludwisarstwa i fajkarstwa – wyrobów, z których Przemyśl słynął i słynie w Polsce oraz zagranicą. Muzeum (wieża) stanowi najwyższy punkt widokowy w mieście – rozciąga się z niego panorama na cały Przemyśl. Zamontowany na wieży w 1820 r. zegar do dzisiaj odmierza czas z dużą dokładnością.

tor saneczkowy – znajduje się na Zniesieniu, tuż obok przekaźnika telewizyjnego przy ul. Pasteura. Jest to zjeżdżalnia grawitacyjna typu Alpinie-Coaster uruchomiona w roku 2006.

Zamek w Krasiczynie jest jednym z piękniejszych przykładów architektury późnego renesansu w Polsce. Budowę zamku rozpoczął pod koniec XVI w. kasztelan przemyski Stanisław Krasicki. Konstrukcja zamku ma formę czworoboku, w narożach stoją cztery cylindryczne baszty: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ściany zamku pokrywa niezwykła dekoracja sgraffitowa (rzeźbiona w tynku), przedstawiająca sceny biblijne, medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów oraz sceny myśliwskie. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest kaplica usytuowana w baszcie Boskiej, porównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

Adresy niezbędne do samodzielnego zorganizowania wycieczki:

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie: http://www.muzeumdobranocek.pl/

Muzeum-Zamek w Łańcucie: www.zamek-lancut.pl

Synagoga w Łańcucie http://fodz.pl/

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej https://muzeumulmow.pl/pl/

Pruchnik https://podkarpackie.travel/pl/atrakcje/pruchnik

Jarosław: https://podziemia.jaroslaw.pl/

Przeworsk: http://muzeum.przeworsk.pl/

Jarosław http://www.jaroslaw.pl/centrum-edukacji-kulturalnej

Przemyśl http://visit.przemysl.pl/

Zamek w Krasiczynie: https://www.krasiczyn.com.pl/

Fotografie: z archiwum Muzeum Dobranocek,  Synagoga w Łańcucie – autor Anna Brzechowska-Rębisz, Twierdza Przemyśl. Fort VIII Łętownia – autor: Dariusz Hop, Zamek w Krasiczynie – autor Paweł Maksymiec