TRASA WYCIECZKI

Wiśniowa- Stępina- Frysztak-Rzeszów

Cele szczegółowe

 • zaspokojenie potrzeb intelektualnych i poznawczych uczniów oraz aktywności ruchowej

Uczeń powinien wykazać się:

 • wiadomościami dotyczącymi:

– zasad zachowania obowiązujących podczas spływu kajakowego i bezpieczeństwa nad wodą

– zasad zachowania obowiązujących podczas zwiedzania atrakcji turystycznych, miejsc kultu religijnego oraz zabytków historycznych

– znajomości pojęć związanych z kajakarstwem, militariami i architektura drewnianą oraz historią energetyki

 • umiejętnościami pozwalającymi:

– na bezpieczne uprawianie kajakarstwa

– na rozpoznawanie zabytków militarnych oraz charakterystycznych elementów dla zabytkowej architektury drewnianej

 • postawami świadczącymi o:

– poszanowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego

– rozumieniu konieczności ochrony dziedzictwa historycznego (w tym militarnego)

– przestrzeganiu ustalonych zasad i norm zachowania podczas uprawiania turystyki wodnej

– dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu naturalnego i kulturowego

 

Program wycieczki 

I dzień

 • przejazd do Wiśniowej
 • zwiedzanie z przewodnikiem Zespołu Parkowo-Dworskiego w Wiśniowej – budynek otacza ogród w typie francuskim założony przez Jabłonowskich wraz z budową pałacu, w XIX w. przekomponowany w krajobrazowy. Wiśniowa stała się znanym miejscem plenerów i odpoczynku na łonie natury.
 • przejazd do Stępiny
 • zwiedzanie z przewodnikiem Schronu Kolejowego Stępina-Cieszyna – tunel schronowy wchodził w skład głównej kwatery Hitlera z II wojny światowej – kompleksu Anlage Süd. Stępińsko-cieszyński tunel (schron nr 1) jest największym obiektem kompleksu – liczy 393 m długości, blisko 12 m wysokości i ma ściany grubości ponad 2 m. Jego kształt jest łukowaty, co chroni go przed bezpośrednim atakiem bombowym.
 • przejazd do Gogołowa i zwiedzanie z przewodnikiem drewnianego kościoła z XVII wieku znajdującego się na Szlaku Architektury Drewnianej
 • przejazd do Lubli i zwiedzanie zabytkowego kościoła znajdującego się na Szlaku Architektury Drewnianej
 • przejazd i zakwaterowanie we Frysztaku

II dzień

 • spływ kajakowy po szlaku kajakowym „Dolina Wisłoka” na rzece Wisłok na wybranej trasie (Wojkówka – Frysztak 12 km, Frysztak – Markuszowa 12 km, Frysztak – Wiśniowa 6 km , Frysztak – Strzyżów 20 km)
 • spacer po Frysztaku (zwiedzanie kirkutu, zabytkowy rynek, Kościół Narodzenia NMP)
 • czas na rekreację

 

III dzień

 • przejazd do Rzeszowa
 • zwiedzanie z przewodnikiem przeciwatomowego Schronu „Marysieńka” – to jedyna pozostała po czasach zimnej wojny tak spektakularna atrakcja militarna Rzeszowa, jeden z czterech tego typu unikatowych obiektów w całej Polsce.
 • zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Energetyki Podkarpackiej
 • zwiedzanie rzeszowskiej starówki – czas wolny
 • przejazd do domu

Adresy niezbędne do samodzielnego zorganizowania wycieczki:

 • Zespół Parkowo-Dworski w Wiśniowej – Wiśniowa 193, tel. 17 276 55 90
 • Schron Kolejowy Stępina-Cieszyna – 38-125 Stępina, 880 061 040
 • Kościół św. Katarzyny w Gogołowie – Gogołów 2, tel. 17 277 83 11
 • Kościół św. Mikołaja w Lubli – 38-130 Lubla
 • „Dolina Wisłoka” – Sportowa 30, 38-130 Frysztak, tel. 791 222 433
 • Schron „Marysieńka” – ul. Królowej Marysieńki 3, Rzeszów, tel. 793-792-418
 • Muzeum Energetyki Podkarpackiej – ul. 8-go Marca 6, Rzeszów, tel. 17 865 61 19

fot. B. Hes, K. Małeta, M. Skórka, A. Rokitowska,