Wioska Chlebowa jest wioską tematyczną prowadzoną przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo w partnerstwie z Gminą Świekatowo. Istnieje od 2009r. Temat chleba w Janiej Górze wybrano ze względu na tradycję uprawy zbóż oraz dawniejszą słynną tradycję  wypiekania chleba przez gospodynie wiejskie z Janiej Góry. Wieś położona w gminie Świekatowo, powiat świecki.

OFERTA  DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 4 godziny

FABULARNA GRA TERENOWA „STRACHA POKONAMY, CHLEBA NIE ODDAMY”: Wyprawa po produkty potrzebne do pieczenia chleba„ historia od ziarenka do bochenka”,rozróżnianie zbóż, i jesienią z roślin  okopowych.

WARSZTATY  PIECZENIA  CHLEBA: wygniatanie i wyrabianie ciasta. Obserwacja pieczenia chleba.

„WESOŁA ŁĄCZKA” zabawy  ruchowe Poczęstunek: kiełbaska z grilla lub zapiekanka z pieca chlebowego.

 KONTAKT

Jania Góra 36, 86-182 Świekatowo

e-mail: kontakt@wioskachlebowa.pl

tel. 501 344 393

www.wioskachlebowa.pl