Grupy przedszkolne i klasy I-III

Zabawy z kolorem

Zapraszamy do udziału w zajęciach, które mają na celu wyjaśnienie pojęć m.in. czym są barwy podstawowe, pochodnie, ciepłe, zimne, jak powstaje kolor. Zajęcia urozmaicone o elementy interaktywne i doświadczenia.  W części warsztatowej uczestnicy będą ćwiczyć nowo nabyte umiejętności zdobiąc odlewy gipsowe, z których powstaną kolorowe ważki i motyle.

Rodzaj: lekcja z warsztatem

Czas trwania: do 1,5h

Gdzie rośnie pieprz? Szlakiem aromatycznych przypraw.

Przyprawy korzenne używano zarówno w kuchni, jak i aptekach. Wierzono, że mają wpływ na zdrowie. Stosowano je jako składnik potraw,  lekarstw czy  kosmetyków (m.in. perfum). Sprowadzane z dalekich zakątków świata, osiągały w Europie zawrotne ceny. Uczestnicy spotkania poznają najbardziej znane przyprawy, a w części warsztatowej przygotują własne mieszanki korzenne.

Rodzaj: lekcja z warsztatem

Czas trwania: do 1,5h

Klasy IV-VIII

Akcja AbstrAkcja

Zajęcia mają na celu przybliżyć nam sztukę nowoczesną XX wieku i pojęcia z nią związane, bazując na ćwiczeniach i zabawach wyjaśnimy przemiany zachodzące w sztuce. W części warsztatowej, inspirując się wybranymi dziełami, uczestnicy będą wykonywali własne obrazy na bawełnianych torbach.

Rodzaj: lekcja z warsztatem

Czas trwania: do 1,5h

Zabawy ze sztuką

Podczas zajęć w przestrzeni edukacyjnej wyjaśnimy wiele pojęć plastycznych m.in. czym jest  kompozycja, perspektywa, światłocień czy barwa. Zajęcia odbywają się specjalnie przygotowanej dla dzieci przestrzeni edukacyjnej. W części warsztatowej uczestnicy  wykonają prace –wydrapywanki, które będą odpowiedzią na uprzednio wylosowane zagadnienie.

Rodzaj: lekcja z warsztatem

Czas trwania: do 1,5h

Smakołyki z dawnej apteczki

Apteczkowa Panna zaprasza uczestników do dawnej domowej apteki. Posługując się tekstami źródłowymi uczestnicy poznają różne elementy i składniki wyposażenia takiego miejsca. Przedstawione zostaną zasady przygotowywania potraw mających zdrowotne działanie. W części warsztatowej uczestnicy będą przygotowywać wybrane staropolskie słodycze, np. marcepan.

Rodzaj: lekcja z warsztatem

Czas trwania: do 1,5h

Zielona apteka

Podczas zajęć poznamy rośliny rosnące w naszym sąsiedztwie oraz wykorzystywane w domowej kuchni. Zapoznamy się z ich właściwościami i spróbujemy stworzyć swój zielnik. W części warsztatowej poznamy siłę aromatoterapii i wykorzystując dary natury własnoręcznie wykonamy kolorowe świeczki.

Rodzaj: lekcja z warsztatem

Czas trwania: do 1,5h

 Klasy licealne

Analiza współczesnego dzieła sztuki

W oparciu o zbiory Galerii Sztuki Nowoczesnej oraz prezentację multimedialną zostanie przeprowadzona analiza wybranych dzieł, charakterystycznych dla różnych XX-wiecznych nurtów w sztuce, takich jak, m.in.: postimpresjonizm, ekspresjonizm, fowizm, kubizm, futuryzm, abstrakcja geometryczna, dadaizm, surrealizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, pop-art, sztuka ziemi, op-art., minimalizm oraz neofiguracja.

Rodzaj: lekcja

Forma: prezentacja multimedialna, pokaz dzieł sztuki, karty pracy

Czas trwania – 45 minut

W mieście nad Brdą. Dzieje Bydgoszczy

Podczas zajęć, w oparciu o wystawę „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”, zostanie przypomniana historia Bydgoszczy, od momentu nadania miastu praw lokacyjnych, aż do wybuchu II wojny światowej,  w szerszym ogólnopolskim kontekście. Z pomocą specjalnie przygotowanych do tego celu materiałów, uczestnicy lekcji, we wcześniej wyznaczonych grupach, podejmą próbę samodzielnego rozwiązania zadań związanych z dziejami miasta nad Brdą. Uczniowie będą mieli okazję bliżej poznać zabytki dawnej kultury materialnej, przedmioty codziennego użytku, takie jak na przykład: moździerz apteczny, narzędzia ciesielskie, czy też przedmioty kultu religijnego.

Forma: lekcja z kartami pracy

Czas trwania – 60 minut

 

Jak zamówić lekcje?

Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911, 914 lub 925. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?

Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00 w budynkach Muzeum.

KONTAKT:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4

telefon: 52 585 99 66

fax: 52 585 99 68

www.muzeum.bydgoszcz.pl,

e-mail: muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl

www.facebook.com/muzeumbydgoszcz/

www.instagram.com/muzeumbydgoszcz/

Rezerwacja zajęć:

Dział Edukacji i Promocji ul. Mennica 6

telefony: 52 5859911, 52 5859914, 52 5859925, 52 5859910

e-mail: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl