PRASŁOWIAŃSKI GAJ jest położony na Szlaku Piastowskim, w Łojewie, nad jeziorem Szarlej – w połowie drogi pomiędzy Inowrocławiem  a Kruszwicą. Dysponujemy salą multimedialną z zapleczem i terenem zielonym o pow. 1 ha z atrakcjami dla dzieci. Prezentujemy kulturowe dziedzictwo Kujaw Zachodnich i słowiańską spuściznę historyczną obszarów nad Gopłem. Pokazujemy także dawne związki Słowian z Wikingami.

Podstawowy zakres oferty (ok. 4 godzin, grupy 20-40 dzieci):

  • Opowieść o nadgoplańskim i słowiańskim dziedzictwie Kujaw
  • Warsztaty w sali – dawne rzemiosła np. robienie krajki, powrozów
  • Konkurencje plenerowe – dawne umiejętności np. strzelanie z łuku
  • Nagrody i dyplomy dla wszystkich dzieci
  • Ognisko z kiełbaskami

Dodatkowo atrakcje: zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich – bezpłatnie; gra terenowa – poszukiwanie skarbu Wikingów; warsztaty podpłomykowe.

KONTAKT

Prasłowiański Gaj

tel. 600 88 02 88,

Łojewo 49 A, 88-101 Inowrocław

www.praslowianskigaj.pl

e-mail: zenonlew@by.onet.pl