Myślęciński Ogród Botaniczny w Bydgoszczy to jedno z największych tego typu miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Obejmuje obszar 60 ha, zaś wejście na jego teren jest darmowe. Znajdują się tu m.in. stawy, zbiorowiska roślin egzotycznych i polskich, arboretum, alpinarium, ekspozycje tematyczne oraz ścieżka dla osób niewidomych i niedowidzących.

Możliwe jest zorganizowanie spaceru z przewodnikiem po ogrodzie botanicznym o każdej porze roku. Należy skontaktować się z pracownikiem obiektu, aby uzgodnić temat wycieczki i datę. Wśród przykładowych tematów wycieczek warto wymienić: „Naturalne zbiorowiska roślinne w Polsce”, „Poznawanie drzew, krzewów i roślin zielnych”, „Rośliny zielne i lecznicze”, „Rozpoznawanie drzew w okresie bezlistnym”. Podczas takiej wycieczki zarówno dorośli, jak i dzieci mogą się wiele nauczyć na temat otaczającego ich środowiska naturalnego.

Czas trwania zajęć: 1,5-2 godz.

Więcej informacji: http://www.myslecinek.pl/content/ogrod-botaniczny

KONTAKT: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

e-mail: biuro@k-pot.pl

Tel: 52 – 325 88 36

www.k-pot.pl