Myślęciński Ogród Botaniczny to jedno z największych tego typu miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Obejmuje obszar 60 ha, wejście na jego teren jest darmowe. Znajdują się tam m.in. stawy, zbiorowiska roślin egzotycznych i polskich, arboretum, alpinarium, ekspozycje tematyczne, ścieżka dla osób niewidomych i niedowidzących. Wejście na jego teren jest nieodpłatne.

Możliwe jest zorganizowanie spaceru z przewodnikiem o każdej porze roku. Należy skontaktować się z pracownikiem botanika (malgorzata.szymczak@myslecinek.pl, 883319228), by uzgodnić temat i datę. Przykładowa tematyka: „Naturalne zbiorowiska roślinne w Polsce”, „Poznawanie drzew, krzewów i roślin zielnych”, „Rośliny zielne i lecznicze”, „Rozpoznawanie drzew w okresie bezlistnym”.

Czas trwania zajęć: 1,5 godz. -2 godz.

KONTAKT

Ul. Gdańska 173-175 (wejście od ulicy Konnej lub Jeździeckiej)

85-674 Bydgoszcz

www.myslecinek.pl

https://www.facebook.com/ogrod.botaniczny.50