Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Zapraszamy do zwiedzania siedziby Zespołu „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  – WYCIECZKI EDUKACYJNE

Siedzibą Zespołu „Śląsk” jest jeden z największych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych. Neoklasycystyczny pałac w Koszęcinie, którego plan zachował kształt widzianej z góry podkowy, jest usytuowany malowniczo w krajobrazowym parku w stylu angielskim, pośród pomników przyrody. Do dziś obiekt imponuje architekturą i okazałością. Wewnątrz pałacu zachowały się również częściowo pierwotne sklepienia i fragmenty sztukaterii.

Dla zwiedzających dostępne są najpiękniejsze pomieszczenia obiektu – sala balowa, sala kominkowa, sala zielona, wieża z tarasem widokowym na panoramę Koszęcina i pałacowa kaplica z nagrobnymi epitafiami członków książęcego niemieckiego rodu Hohenlohe – Ingelfingen. W trakcie wycieczki zwiedzający mają okazję również zapoznać się z historią miejsca oraz samego Zespołu „Śląsk”. Dla zwiedzających udostępnione są sale prób artystów oraz sale z archiwalnymi zdjęciami, plakatami, a także licznymi pamiątkami z historii Zespołu „Śląsk”. Uczestnicy wycieczek mają również możliwość przymierzyć i udokumentować fotograficznie kostiumy sceniczne, a także wziąć udział w projekcjach archiwalnych filmów i koncertów Zespołu „Śląsk”.

Polecamy WARSZTATY EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNE

Warsztaty taneczne
Doskonalą umiejętności ruchowe oraz taneczne, kształtują precyzję i koordynację, orientację przestrzenną oraz pamięć. Uczą płynnego, plastycznego i harmonijnego poruszania się. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe figury, podskoki, obroty, elementy i układy taneczne.

Warsztaty prowadzone są na trzech poziomach trudności: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym, w zależności od stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty taneczne: tańce narodowe lub tańce ludowe
Uczestnicy warsztatów w przystępnej formie poznają sposoby wykonania i elementy taneczne polskich tańców narodowych – krakowiaka, poloneza, oberka, mazura i kujawiaka oraz regionalnych tańców i zabaw śląskich – trojaka, zwodzonego, gołąbka, grozika, mietlorza, zajączka. Doskonalenie umiejętności ruchowych i tanecznych wpływa pośrednio na ogólny rozwój dzieci i młodzieży – kształtuje precyzję, pamięć i koordynację ruchową, wspomaga poczucie rytmu i umiejętność pracy w zespole. Warsztaty prowadzone są na różnych poziomach trudności, w zależności od stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty wokalne
Głównym celem warsztatów jest stymulowanie rozwoju muzycznego za pomocą śpiewu i kształtowanie wrażliwości słuchowej młodzieży. Poprzez ćwiczenia wokalne, naukę pieśni lub piosenek ludowych, uczestnicy poznają i uczą się podstawowych zasad poprawnego kształtowania samogłosek w śpiewie, doskonalą umiejętności śpiewania oraz rozumienia wpływu i wartości muzyki w życiu człowieka. Warsztaty prowadzone są na różnych poziomach trudności, w zależności od stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty plastyczno-etnograficzne

Warsztaty są ciekawą lekcją o tradycji i polskim folklorze. Wzbogacają dotychczasowe wiadomości o tradycyjnych śląskich strojach ludowych, rozwijają wyobraźnię i zmysł estetyczny oraz predyspozycje manualne młodzieży. Uczestnicy zajęć z pomocą prowadzącego, przy użyciu kolorowych, dekoracyjnych materiałów papierniczych i malarskich wykonują elementy zdobnicze strojów.

Warsztaty teatralne i dykcyjne

Uczestnicy zajęć dykcyjnych doskonalą technikę wyrazistości mowy za pomocą ćwiczeń usprawniających aparat mowy, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszania zaburzeń wymowy lub jej wad. Dbałość o artykulację i dykcję wpływa również na swobodę wypowiedzi, precyzję w komunikowaniu swoich poglądów, myśli i potrzeb w szkole i między rówieśnikami oraz aktywność na lekcjach i chęć uczestniczenia w konkursach i występach.

Warsztaty ruchu scenicznego

W ramach zajęć uczestnicy poznają sposoby autoprezentacji scenicznej, właściwego zachowania się i poruszania na scenie. Ćwiczą umiejętności wystąpień publicznych, sztuki przemawiania oraz posługiwania się mikrofonem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież nabiera większej pewności siebie, swobody poruszania się na scenie i wykazuje chęć zaangażowania się w działania aktorskie, a także artystyczne.

Plan zwiedzania

Godz. 10:00                           Przyjazd  grupy

Godz. 10:15                           Wycieczka edukacyjna z przewodnikiem (do ok. 120 minut):

 • zapoznanie się z historią Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
 • zwiedzanie zabytkowych wnętrz pałacowych, w których prezentowane są pamiątki, nagrody, plakaty oraz zdjęcia  archiwalne
 • zwiedzanie kaplicy i wieży pałacowej(wejście uzależnione jest od warunków atmosferycznych)
 • możliwość wejścia na taras widokowy (wejście uzależnione jest od warunków atmosferycznych)
 • prezentacja kostiumów scenicznych i strojów ludowych z możliwością  ich  przymierzenia
 • projekcja filmu archiwalnego z koncertu Zespołu „Śląsk”

Godz. 12:00                 Warsztaty edukacyjno-artystyczne (45-60 minut – temat warsztatów do wyboru):

 • warsztaty taneczne
 • warsztaty taneczne: tańce narodowe lub tańce ludowe
 • warsztaty wokalne
 • warsztaty plastyczno-etnograficzne
 • warsztaty teatralne i dykcyjne
 • warsztaty ruchu scenicznego

Godz. 13:00                Obiad – istnieje możliwość zamówienia posiłku dwudaniowego

Godz. 14:00                Odjazd grupy

* przedstawiony plan zwiedzania jest planem poglądowym – przygotowujemy również oferty pobytowe 

KONTAKT: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Tel: +48 34 310 64 61

www.zespolslask.pl