Rezerwat archeologiczny w Biskupinie to jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski otrzymał tytuł Pomnika Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze.

Wśród owych śladów najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego, gdzie znajdują się pozostałości osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza. Ich ujawnienie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku.

Dziś na terenie rezerwatu znajdują się rekonstrukcje:

– obozowiska łowców i zbieraczy (wizualizacja),
– osady pierwszych rolników (sprzed ok. 6000 lat),
– osady obronnej na półwyspie (sprzed ok. 2700 lat),
– wioski piastowskiej (X-XI w.),
– chata pałucka (obiekt etnograficzny). Są też zagrody ze zwierzętami.

Czas programu: 2h

Lekcje muzealne
Zajęcia skierowane są do grup zorganizowanych przedszkolnych, szkolnych i innych. Trwają 45-60 minut. Brak górnej granicy wieku dla uczestników. Od maja do września zajęcia odbywają się we wnętrzach chat na terenie rezerwatu, od października do kwietnia w ogrzewanych pomieszczeniach muzealnych. Udział w lekcji muzealnej wymaga wcześniejszej rezerwacji minimum 7 dni przed planowanym terminem.

Tematy lekcji:

• Szklane historie – warsztaty wyrobu paciorków.
• Zostań mieszkańcem pradziejowej osady – o życiu codziennym w epoce brązu.
• Bez gwoździa i śruby? – o tym, jak zbudowano osadę obronną.
• Od skorupki do naczynia – o tajnikach pracy archeologa.
• Garnek na wynos? – warsztaty lepienia naczyń z gliny.
• Łowiectwo pradziejowe.
• Nić Ariadny – warsztaty pradziejowego tkactwa.
• Szpila, zawieszka i zapinka – sztuka ozdabiania się w pradziejach.
• Od płacidła do monety – dzieje pieniądza.
• Młotek z poroża? Igła z kości? Można? Można!.

Do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w sezonie turystycznym dojechać można kolejką wąskotorową. W zależności od ilości czasu, jaką grupa dysponuje można wyruszyć ze Żnina (przejazd ok. 55 min.) lub z Wenecji bądź Gąsawy (przejazd ok. 15 min.).

KONTAKT: Lokalna Organizacja Turystyczna KUJAWY

e-mail: biuro@lotkujawy.pl

Tel: +48 663 732 772

www.lotkujawy.pl