Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza. Jej odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku. Dziś na terenie rezerwatu znajdują się rekonstrukcje:

 • obozowiska łowców i zbieraczy (wizualizacja),
 • osady pierwszych rolników (sprzed ok. 6.000 lat),
 • osady obronnej na półwyspie (sprzed ok. 2700 lat),
 • wioski piastowskiej (X-XI w.),

oraz chata pałucka (obiekt etnograficzny). Są też zagrody ze zwierzętami.

Więcej informacji >>>

W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie skorzystać można z następujących usług:

LEKCJE MUZEALNE
Zajęcia skierowane są do grup zorganizowanych przedszkolnych, szkolnych i innych. Trwają 45-60 minut. Brak górnej granicy wieku dla uczestników. Od maja do września zajęcia odbywają się we wnętrzach chat na terenie rezerwatu, od października do kwietnia w ogrzewanych pomieszczeniach muzealnych. Udział w lekcji muzealnej wymaga wcześniejszej rezerwacji → Formularz rezerwacji lub e-mail: rezerwacja@biskupin.pl minimum 7 dni przed planowanym terminem → Regulamin rezerwacji i korzystania z usług MAB.

Tematy lekcji:

 • Szklane historie – warsztaty wyrobu paciorków
 • Zostań mieszkańcem pradziejowej osady – o życiu codziennym w epoce brązu
 • Bez gwoździa i śruby? – o tym, jak zbudowano osadę obronną
 • Od skorupki do naczynia – o tajnikach pracy archeologa
 • Garnek na wynos? – warsztaty lepienia naczyń z gliny
 • Łowiectwo pradziejowe
 • Nić Ariadny – warsztaty pradziejowego tkactwa
 • Szpila, zawieszka i zapinka – sztuka ozdabiania się w pradziejach
 • Od płacidła do monety – dzieje pieniądza
 • Młotek z poroża? Igła z kości? Można? Można!

Opis lekcji i scenariusze zajęć >>>

Do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w sezonie turystycznym dojechać można kolejką wąskotorową. W zależności od ilości czasu jaką grupa dysponuje można wyruszyć ze Żnina (przejazd ok. 55 min.) lub z Wenecji bądź Gąsawy (przejazd ok. 15 min.) .