Żarki

Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w Żarkach – urokliwym miasteczku zlokalizowanym obok Myszkowa. Historia miasteczka od wieków wiązała się z kulturą żydowską. Przed II wojną światową ponad połowa mieszkańców była pochodzenia żydowskiego, dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z nią w trakcie spaceru Szlakiem Kultury Żydowskiej, pomocnym w tym będzie nam audio przewodnik który bezpłatnie wypożyczymy w punkcie informacji turystycznej (zlokalizowany jest w Domu Kultury, ul. Moniuszki 2). Szlak poprowadzi nas po najważniejszych miejscach w miasteczku związanych z ludnością żydowską (synagoga, charakterystyczna zabudowa, getto, kirkut). Po spacerze po mieście zapraszamy Państwa do zwiedzenia Starego Młyna (ul. Ofiar Katynia 5) to multimedialne Muzeum Rzemiosł Dawnych zlokalizowane w ponad stuletnim elektrycznym młynie. Zrewitalizowany obiekt stał się jedną z największych atrakcji turystycznych Żarek, zapoznamy się w nim z takimi zawodami jak: młynarstwo, szewstwo, piekarstwo czy kołodziejstwo. Jeśli Wasza wycieczka odbywa się w środę lub sobotę koniecznie musicie zawitać na tutejszy targ. Żareckie Jarmarki bo tak nazwano ten największy w województwie śląskim targ na wolnym powietrzu odwiedza ponad 10 tys kupujących, a produkty można wybierać w 500 stanowiskach, teren na którym odbywa się targ ma powierzchnię 1,5 ha i obejmuje m.in. zespół zabytkowych stodół. Nieopodal Żarek w dzielnicy Leśniów znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin, które również proponujemy odwiedzić. Z Żarek Gościńcem Mirowskim, na którym obecnie poprowadzony jest czerwony Rowerowy Szlak Orlich Gniazd udajemy się w kierunku Mirowa.

Mirów

Zanim jednak dotrzemy do Mirowa proponujemy na chwilę zatrzymać się na wzgórzu Parchowotka – tuż za Żarkami, oprócz wspaniałego widoku na okolicę (Żarki, strażnica w Przewodziszowicach, sanktuarium w Leśniowie, zamek w Mirowie) znajdują się tutaj umocnienia linii obronnej B1 i możemy zobaczyć kilka dobrze zachowanych schronów bojowych. Gościńcem docieramy do Mirowa, nad niewielką wsią góruje bryła zamku – jednego z najbardziej malowniczych na Szlaku Orlich Gniazd. Zamek powstały za czasów Kazimierza Wielkiego, a zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego obecnie jest w fazie rewitalizacji. Dzisiaj zamek możemy podziwiać tylko z zewnątrz więc po obejściu go dookoła ruszamy dalej do kolejnego zamku, ale przed nami spacer po najbardziej spektakularnym odcinku Szlaku Orlich Gniazd – Grzędzie Mirowskiej. Ten niespełna 2 km odcinek pomiędzy Mirowem a Bobolicami, to urokliwe pasmo skalne, które usiane jest efektownymi ostańcami, są one uwielbiane przez wspinaczy skałkowych. W Grzędzie Mirowskiej poprowadzono ponad 100 dróg wspinaczkowych. My idziemy Szczytem Grzędy i za chwile ukaże się nam Zamek w Bobolicach.

Bobolice

Widok odbudowanego zamku w Bobolicach wszystkim zapiera dech w piersiach. Powstały w XIV wieku zamek po wojnach w XVII i XVIII w popadał w coraz większą ruinę aż do 1999 roku kiedy to zamek nabyła rodzina Laseckich i po wieloletnich pracach zrekonstruowała zamek, który od 2011 roku został udostępniony turystom. Zamek można zwiedzać również w środku, zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, bilety są do nabycia w pobliskiej Restauracji Zamek Bobolice. Opuszczamy Bobolice bramą Laseckich i kierujemy się Szlakiem Orlich Gniazd na miejscowość Zdów a następnie Podlesice.

Góra Zborów, Jaskinia Głęboka

Góra Zborów w Podlesicach, zwana też Górą Berkową, to niezwykle malownicze oraz popularne wśród turystów wzgórze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, o wysokości 462 m n.p.m. Rezerwat przyrody nieożywionej o nazwie „Góra Zborów” oprócz głównego wzniesienia obejmuje także pobliską Górę Kołoczek. Rezerwat zajmuje powierzchnię 45 ha. W wyniku procesów krasowych, związanych z działaniem sił przyrody na skały wapienne, utworzyły się tutaj liczne ostańce, leje krasowe i jaskinie. My zapraszamy do jednej z nich Jaskini Głębokiej. To przygotowana do zwiedzania jaskinia o długości 175 m i głęboka na 16,5 m. Bilety wstępu do jaskini oraz rezerwatu Góra Zborów należy nabyć w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Jury (Podlesice 83), tam też zlokalizowany jest punkt informacji turystycznej, w którym polecamy wypożyczenie audio przewodnika i z nim zwiedzanie tego pięknego miejsca.

Więcej informacji: Śląska Organizacja Turystyczna ( https://www.slaskie.travel/ )