Na Augustowszczyźnie cywilizacja styka się z dziewiczą przyrodą. Wystarczy przekroczyć tam próg miejskiej przestrzeni, żeby znaleźć się w bezkresie cichej, zielonej Puszczy Augustowskiej – jednego z największych kompleksów leśnych Niżu Europejskiego, który przyciąga miłośników turystyki aktywnej, spacerów i kolarstwa. Liczne tamtejsze jeziora rynnowe – Necko, Białe, Studzieniczne czy Sajno – z niezwykle bogatą linią brzegową położone wśród lasów, kuszą żeglarzy i kajakarzy, a bogata i ciągle rozwijająca się infrastruktura turystyczna powiatu augustowskiego oraz fakt, że niemal 65% jego powierzchni przyrodniczej objęte jest ochroną, czynią te tereny miejscem idealnym do wypoczynku, niezależnie od pory roku.

 

Materiały wideo:

 

Materiały edukacyjne:

https://podlaskie.it/wp-content/uploads/2020/06/Puszcza-Augustowska-i-Jezioro-Rajgrodzkie-.pdf

 

Program wycieczki

Dzień 1

Augustów

W sąsiedztwie bujnej, zielonej puszczy leży letnia stolica województwa podlaskiego – Augustów. Centralnym punktem miasteczka jest Rynek Zygmunta Augusta, obecnie zajmuje go założony w połowie XIX wieku park zwany Ogrodem Saskim. Położenie miasta daje niezliczone możliwości korzystania z wodnych aktywności: miejska plaża z molem Radiowej Trójki, wypożyczalnie rowerów wodnych i kajaków, rejsy katamaranem, gondolą lub dużym statkiem pasażerskim Żeglugi Augustowskiej.

 

Czas programu: 2h

Kanał Augustowski

Kanał Augustowski to bez wątpienia najważniejszy z obiektów zabytkowych Augustowszczyzny. Przecinająca Augustów i prowadząca aż na Białoruś konstrukcja o całkowitej długości 101,2 km to szczytowe osiągnięcie polskiej myśli hydrotechnicznej z I połowy XIX wieku. Na jego długości wybudowano 18 śluz, z czego 14 znajduje się po polskiej stronie, zaś pozostałe 4 – po stronie białoruskiej. Do dzisiaj wygląd zbliżony do pierwotnego zachowało 9 z nich. Tak jak w XIX w. śluzowi otwierają luki wrót, podnosząc zastawki ręcznymi lewarkami. Częściowo naturalna, częściowo sztucznie stworzona droga wodna miała połączyć dorzecze Wisły z Niemnem, tak aby można było spławiać do Bałtyku towary z pominięciem ceł pruskich. Śmiałe zamierzenie, do budowy którego użyto nowatorskich rozwiązań, w ostateczności nie spełniło swojego celu gospodarczego, gdyż cła zniesiono, ale za to dziś obiekt ten wspaniale służy celom turystyczno-rekreacyjnym.

To na Kanale Augustowskim przebiega „Kanał Augustowski– Szlak Papieski”, który został wyznaczony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Ziemi Augustowskiej. To trasa, którą odbył on na pokładzie statku „Serwy”. Podczas rejsu istnieje możliwość zwiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej, gdzie papież modlił się w kaplicy na wyspie.

Czas programu: 3h