Malowniczo położony region z ciekawymi rzekami i jeziorami jest najmniej zurbanizowaną częścią Polski; sielskie krajobrazy, urocze miejscowości i uzdrowiska oraz aż cztery parki narodowe (Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski) zapraszają turystów; jest tu Puszcza Białowieska wpisaną na listę UNESCO; województwo podlaskie to wielokulturowe atrakcje ze stolicą w gościnnym Białymstoku… 

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej Polsce i graniczy od wschodu z Białorusią, od północnego-wschodu z Litwą, a po stronie polskiej z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Stolicą województwa jest Białystok. Podlaskie zajmuje obszar o powierzchni blisko 20 200 km².

Podlaskie – bliżej natury

To ziemia naznaczona wielokulturowością, Brama na Wschód, miejsce dziewiczych krajobrazów i ciszy zapewniającej doskonały reset, przestawienie się na slow life.

Cerkwie, synagogi, drewniane kościółki i zapadające się w ziemie chatki o malowanych okiennicach, kurhany Jaćwingów, mgły ścielące się nad nabużańskimi łąkami, plusk ryb w polskiej Amazonce – Narwi, dzikie ostępy puszczy Knyszyńskiej, majestatyczny żubr wychodzący z białowieskiej kniei, rykowisko w Puszczy Augustowskiej, Droga Mleczna biegnąca milionem gwiazd po czystym od smogu nieboskłonie, czekająca za progiem Szeptucha, smaki pierekaczewnika, kiszki ziemniaczanej i sękacza – takie jest podlaskie, magicznie różnorodne. Oto miejsca „must see” i inne propozycje:

Kulturowy tygiel

Spotkanie z województwem podlaskim można rozpocząć w miejscu mistycznym, na Świętej Górze Grabarce, gdzie bije serce polskiego prawosławia. Las pokrywających ją, blisko 10 tys. krzyży, stawianych od wieków po dzień dzisiejszy, każdy w konkretnej intencji, otacza prawdziwy las sosnowy. Grabarka wraz z przywiezioną tutaj kopią cudotwórczej Iwierskiej Ikony Bogurodzicy ze św. Góry Atos jest miejscem nieustających pielgrzymek.

Najstarszy w Polsce, drewniany meczet tatarski w kolorze zielonym jest wizytówką wsi Kruszyniany w powiecie sokólskim. Król Jan III Sobieski nadał ją Tatarom – Muzułmanom, którzy mieszkają w niej do dziś obok katolików i prawosławnych. Za meczetem znajduje się mizar, muzułmański cmentarz. Kruszyniańska restauracja Tatarska Jurta serwuje m.in. tatarskie pierogi – kibiny, pieremiacze, cebulniki, kołduny tatarskie czy pierekaczewnik, wielowarstwowe ciasto z mięsem, serem lub jabłkami.

Leżącą na trasie do Białowieży, Krainę Otwartych Okiennic na południu województwa tworzą malownicze wsie Trześcianka, Soce i Puchły w dolinie Narwi i jej dopływu, Rudni. Unikatowa ornamentyka kunsztownie zdobionych domów z malowanymi na kolorowo okiennicami nawiązuje do rosyjskiego budownictwa ludowego. W każdej ze wsi znajduje się cerkiew. Świątynia w Puchłach jest jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych doliny Narwi, słynącym z objawień cudownej ikony Matki Boskiej Opiekuńczej i licznych uzdrowień.

Do otoczonego Puszczą Knyszyńską, uzdrowiskowego Supraśla w powiecie białostockim przyciąga gotycko-bizantyjski, obronny Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. W Pałacu Opatów znajduje się Muzeum Ikon – interaktywne muzeum sztuki sakralnej wschodniego chrześcijaństwa, prezentujące głównie rosyjskie ikony pozyskane przez służby celne na wschodniej granicy Polski.

Tykocin, położony również na Białostocczyźnie, przed wojną jedno z największych skupisk ludności żydowskiej, pamięć o niej przechowuje w murach barokowej synagogi, drugiej co do wielkości w Polsce po krakowskiej. W urokliwym, pełnym małomiasteczkowej zabudowy Tykocinie znajdują się też ruiny jedynego zamku w województwie podlaskim, który za czasów Zygmunta Augusta był głównym arsenałem królewskim.

Niedawno otworzony i udostępniony dla zwiedzających Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna to miejsce, w którym można przeżyć podróż w czasie 1000 lat wstecz. To pomnik historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego naszych przodków.

Dziewicza przyroda

Bodaj najbardziej znaną podlaską atrakcją turystyczną jest Puszcza Białowieska ze słynnymi żubrami. Niemniej ciekawy jest Biebrzański Park Narodowy – największy w kraju, którego nazwa pochodzi od płynącej tu rzeki, a zarazem od litewskiego słowa określającego bobra (babras, bebrus). Jego symbolem jest batalion, ptak występujący jedynie na tutejszych bagnach. Biebrzański Park Narodowy jest ostoją około 290 tys. gatunków ptaków, ale można tu „na żywo” zobaczyć łosia, sarnę, jelenia, usłyszeć wilka i rysia. Ciekawostką militarną są ruiny nigdy nie zdobytej, carskiej Twierdzy Osowiec.

Perełką Wigierskiego Parku Narodowego jest Pokamedulski Klasztor nad jeziorem Wigry. Jego dawni właściciele, kameduli założyli m.in. Suwałki. Dziś w eremach zakonników można spędzić noc, na miejscu wziąć udział w warsztatach kulinarnych lub turnusach wyciszających czy odbyć rekolekcje.

Najstarszy w Polsce jest Suwalski Park Krajobrazowy, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć najgłębsze w w kraju jezioro Hańcza – mekkę nurków, polodowcowe głazy narzutowe w rezerwacie Bachanowo na Czarną Hańczą, wspiąć się na Suwalską Fudżijamę, czyli Górę Cisową, złożyć wizytę staroobrzędowcom we wsi Wodziłki i tam wykąpać się w czarnej bani.

Do tego mamy jeszcze Biebrzański Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy, które najlepiej poznawać, płynąc rzekami i ich rozlewiskami. 

Podlaskie aktywnie

Przyrodniczy charakter regionu to wielki potencjał dla turystyki aktywnej. Takie rzeki jak Bug, Biebrza, Narew, Czarna Hańcza oraz akweny jak Jezioro Rajgrodzkie i Zalew Siemianówka, stanowią doskonałe warunki dla turystyki wodnej. Dodając do tego spływy kajakowe połączone z wyjątkowym doświadczeniem śluzowania na XIX-wiecznym Kanale Augustowskim, otrzymujemy niezwykle bogatą ofertę dla turystów – wodniaków.

Z kolei miłośnicy rowerów odnajdą się w regionie podlaskim na takich szlakach jak: Podlaski Szlak Bociani, podlaski odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, czy Białowieskiego Szlaku Transgranicznego.

W województwie podlaskim mamy także możliwość uprawiania sportów zimowych, szczególnie w nowoczesnym kompleksie wyciągów narciarskich WOŚiR „Szelment”, położonym na terenie Suwalszczyzny.

Nie sposób nie wspomnieć tu jeszcze o ciekawej atrakcji zbudowanej w Narwiańskim Parku Narodowym, jaką jest kładka Śliwno-Waniewo, czyli drewniany pomost poprowadzony nad rzeką Narew i jej rozlewiskami wraz z przeprawą przez rzekę pływającą platformą, napędzaną siłą mięśni turystów.

Na Podlaskim Szlaku Kulinarnym skosztuje się: ser koryciński, zupę opieńkową i soljankę, kartacze, babkę ziemniaczaną i sękacz.

Do zabawy zachęcają wydarzenia: „Halfway Festiwal”, „Up To Date Festiwal”, „Podlasie Slow Fest”, „Suwałki Blues Festiwal”, „Sabantuj”, „Podlaskie Święto Chleba”, „500 kajaków”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”, „Pływanie Na Byle Czym”, „Puchar Polski Nordic Walking” i wiele innych.

Dowiedz się więcej na stronie regionalnego portalu turystycznego województwa podlaskiego