Województwo podlaskie ma wiele do zaoferowania turystom poszukującym chwili wytchnienia na łonie natury, a także poszukiwaczom zabytkowych budowli. Trzydniowa wycieczka w regionie Puszczy Białowieskiej to świetny pomysł na rekreacyjny wyjazd dla całej rodziny.

Dzień 1 (czas: 6-7 h)

Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego i Południowo-wschodniej części Obrębu Ochronnego Rezerwat (dawny Rezerwat Ścisły), Parku Pałacowego oraz zabytkowych świątyń Białowieży: cerkwi prawosławnej z czasów carskich (z ikonostasem z chińskiej porcelany) oraz kościoła rzymskokatolickiego z I poł. XX w.

Dzień 2  (czas: 6-7 h)

Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem Skansenu Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży, przejście ścieżką edukacyjną „Drzewa Puszczy”, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz Pawilonu Edukacyjnego.

Dzień 3  (czas 6-7 h)

Zwiedzanie Hajnówki, w tym: Soboru Św. Trójcy, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa oraz Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej. Przejazd Wąskotorową Kolejką Leśną z Hajnówki do Topiła, spacer do kapliczki Sybiraków w Topile. Na życzenie grupy możliwość zorganizowania ogniska w Topile połączonego z pieczeniem kiełbasek.

Program wycieczki

Dzień 1

Zwiedzanie Puszczy Białowieskiej z Licencjonowanym Przewodnikiem

Grupy chcące zwiedzić Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego muszą wynająć licencjonowanego przewodnika BPN.

Czas programu: 8h
Przewodnik po Puszczy Białowieskiej: https://www.sites.google.com/site/firmazin/

Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Siedzibą Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego jest nowoczesny budynek, w którym w sposób innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Godziny otwarcia: 9:00- 16:30
Czas programu: 1h
Ceny biletów: bilet ulgowy 11 zł, bilet normalny 15 zł
Bilety online: https://bilety.bpn.com.pl/

Zwiedzanie południowo-wschodniej części Obrębu Ochronnego Rezerwat (dawny Rezerwat Ścisły)

Południowo-wschodnia część Obrębu Ochronnego Rezerwat Najstarsza część Parku (dawny Rezerwat Ścisły)

Najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN jest obszar objęty ochroną ścisłą, położony w widłach rzek: Narewki i Hwoźnej. Część tego obszaru wchodziła w skład powołanego w 1921 r. leśnictwa Rezerwat, które było zalążkiem obecnego Parku. Obszar ochrony ścisłej, znany pod historyczną nazwą Rezerwat Ścisły, porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie praktycznie bez jego ingerencji. Tworzy go wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy.

Turysta ma szansę zobaczenia w nim całego cyklu życiowego drzewa: od siewki po drzewa obumarłe. Szczególną uwagę odwiedzających zwraca duża ilość martwego drzewa: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu najrzadsze gatunki grzybów i zwierząt. Wiele żyjących na tym obszarze gatunków to relikty lasów pierwotnych. Na skutek znacznego przekształcenia przez człowieka większości obszarów leśnych Europy, wiele z nich musiało ustąpić ze swoich naturalnych stanowisk. Tu wciąż mają swoje schronienie.

Godziny otwarcia: Codziennie od pół godziny przed wschodem słońca do pół godziny po zachodzie słońca.
Czas programu: 3h

Zwiedzanie Parku Pałacowego

Park Pałacowy, położony w Białowieży, założony został na przełomie XIX i XX w. wokół myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Głównym obiektem tej rezydencji był pałac, który spłonął w 1944 r. Ocalała jedynie tzw. brama kuchenna. Do dziś zachował się towarzyszący pałacowi zespół budynków. Park o powierzchni ok. 50 ha zaprojektowany został w stylu angielskim przez znanego planistę – Waleriana Kronenberga.

Na terenie Parku stoi najstarszy budynek w Białowieży – drewniany dworek z 1845 r. Na grobli przecinającej dwa stawy znajduje się obelisk z piaskowca – najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym rośnie grupa dębów szypułkowych, liczących dziś ponad 250 lat. Park Pałacowy chroniony jest jako zabytkowe założenie parkowe. To urokliwe miejsce spacerowe, gdzie klimat dawnych czasów czuć do dziś. Na terenie Parku znajduje się siedziba BPN, Muzeum Przyrodniczo-Leśne.

Czas programu: 1h

Zwiedzanie Cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży

Świątynię wzniesiono w latach 1894-1897. Fundatorem cerkwi był car Aleksander III, który osobiście w sierpniu 1894 r. wizytował budowę nowej, murowanej świątyni. Wzniesiono ją w miejscu drewnianej cerkwi pochodzącej z I połowy XIX wieku, którą po rozbiórce przeniesiono do wsi Trześcianka, gdzie funkcjonuje do dziś jako kaplica cmentarna Ofiarowania Przenajświętszej Bogurodzicy. W styczniu 1895 r. dokonano konsekracji nowo wzniesionej cerkwi, która uchodziła za najpiękniejszą w całej guberni grodzieńskiej. We wnętrzu świątyni można podziwiać ikonostas z chińskiej porcelany.

Czas programu: 1h

Zwiedzanie Kościoła pw. Św. Teresy w Białowieży

Budowę kościoła w stylu neorenesansu polskiego rozpoczęto w 1927 r. według projektu architekta Borysa Zinserlinga z Warszawy. Niewykończoną jeszcze świątynię konsekrował 15 października 1934 r. abp Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński. Na dalsze prace budowlane brakowało funduszy, zwłaszcza że po II wojnie światowej większa część parafii znalazła się w granicach ZSRR. Dopiero w latach 70. XX w. wznowiono prace wykończeniowe i remontowe, wstawiono ołtarze i konfesjonały wykonane z pni i konarów wiekowych drzew. W 2007 r. zamontowano 17-głosowe organy. Większość obrazów jest dziełem Łucji Bałzukiewiczówny.

Czas programu: 1h

Dzień 2

Zwiedzanie Skansenu Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży prezentuje obiekty budownictwa drewnianego z terenu Podlasia. W kolekcji znajduje się dziewięć obiektów o zróżnicowanym stanie zachowania – część z nich została przystosowana do zamieszkania przez turystów. Każdy z budynków jest jednak bardzo ładnie wyeksponowany i fantastycznie współgra z otaczającą go przyrodą, co sprawia, że spacer po muzeum jest ciekawym doświadczeniem.

Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00
Czas programu: 1h

Przejście ścieżką edukacyjną „Drzewa Puszczy”

Ścieżka prowadzi przez lasy grądowe z okazałymi dębami, lipami, jesionami i sosnami z Białowieży przez Rezerwat Krajobrazowy im. W. Szafera do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Długość ścieżki – 4 km. W tej części pokrywa się ona ze szlakiem żółtym.

Czas programu: 2h

Zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz Pawilonu Edukacyjnego

Kto przemierzając szlaki Puszczy Białowieskiej nie miał szczęścia zobaczyć żubra, może go zobaczyć w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, złożona z dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W zagrodach, w warunkach zbliżonych do naturalnych, żyją również łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcję stanowi także możliwość zobaczenia watahy wilków i rysia. W rezerwacie prezentowana jest także grupa koników typu tarpana, złożona z ogiera, kilku klaczy i młodych. Uzupełnieniem eksponowanych gatunków ssaków są żubronie – krzyżówki (hybrydy) żubra z bydłem domowym oraz żbiki.

Główną atrakcją Pawilonu Edukacyjnego jest interaktywna sala z 12 stanowiskami, gdzie tematem przewodnim jest nie kto inny, tylko żubr – symbol Puszczy Białowieskiej. Korzystając z prezentacji multimedialnych poznamy całą masę żubrowych faktów – jest więc trochę o historii, restytucji, ekologii, roli żubra w środowisku i biologii. Dotknięcie interaktywnych tablic uruchamia efektowne prezentacje danego zagadnienia. Szczególnie interesujące jest stanowisko multimedialne, pozwalające „poczuć się jak żubr” – poruszając się wprawiamy w ruch ekranowego żubra, wchodząc w jego skórę. Niesamowite wrażenie! Wykorzystanie techniki pozwoli nie tylko zgłębić wiedzę, ale przede wszystkim ciekawie spędzić czas. Wszystkie ekspozycje są łatwe w obsłudze, dodatkowo na najmłodszych czekają gry edukacyjne oraz plac zabaw.

Godziny otwarcia: Rezerwat czynny jest codziennie. W sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) w godzinach 9:00–17:00, poza sezonem, oprócz poniedziałków, w godzinach 8:00–16:00.
Czas programu: 2h
Ceny biletów: bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 5 zł
Bilety online: https://bilety.bpn.com.pl/

Dzień 3

Zwiedzanie Soboru Św. Trójcy w Hajnówce

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce zachwyca wszystkich odwiedzających miasto. Jest jego wizytówką i dumą. Smukła konstrukcja, która wydaje się być zawieszona między niebem a ziemią, harmonijnie łączy w sobie nowoczesność i tradycję. Tradycję dwóch tysięcy lat prawosławia i tysiąca lat jego obecności na tej ziemi. Jest przy tym po prostu piękny.

Hajnowska cerkiew jest szeroko znana w świecie głównie dzięki temu, że od 1982 r. w jej murach w końcu maja rozbrzmiewa śpiew cerkiewny w wykonaniu chórów przybywających najpierw z Polski, a od 1990 r. z zagranicy. Od kiedy dni muzyki cerkiewnej przerodziły się w międzynarodową imprezę, w hajnowskim soborze można było każdego roku wysłuchać kilkudziesięciu chórów, nieraz przybywających z tak dalekich stron, jak Stany Zjednoczone, Indie, Korea, czy Kenia.

Godziny otwarcia: w okresie turystycznym: pon.-sob. 10:00 – 13:00 oraz 14:00 – 17:00
Czas programu: 1h

Zwiedzanie Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce zaprasza wszystkich, dorosłych i dzieci, na warsztaty z kowalstwa. Muzeum to jedyne miejsce w regionie, gdzie poznacie Państwo technikę kowalskiego fachu oraz będziecie mogli spróbować samodzielnie wykuć podkowę. Zgromadzone eksponaty, pochodzące w większości z rodzinnej kolekcji, oddają ducha minionych wieków. Wizyta w Muzeum to też doskonała lekcja historii rzemiosła – znajdują się tu narzędzia i wyroby kowalskie, wyroby kowalstwa artystycznego, a na zapleczu starej kuźni znajduje się miniaturowa osada starożytnego hutnictwa, gdzie można poznać proces wytopu żelaza.

Rodzinna kuźnia prowadzona przez serdecznego gospodarza to miejsce, które po prostu trzeba odwiedzić. Księga gości prowadzona przez właściciela muzeum tworzy swoistą mapę nie tylko Polski ale i świata. Podkowy wykute w muzeum pana Mierzwińskiego przynoszą szczęście właścicielom z Finlandii, USA, a nawet dalekiej Afryki. Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce to niecodzienna lekcja historii okraszona szczyptą humoru sympatycznego gospodarza.

Godziny otwarcia: pon.- sob. 9:00- 18:00, niedz. 10:00- 18:00
Czas programu: 2h
Ceny biletów: 4 zł

Zwiedzanie Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Muzeum jest jedynym ośrodkiem prezentującym bogactwo kulturowe, historię i tradycję Podlasia zamieszkałego przez białoruską mniejszość narodową. Wszystkich korzystających z gościny i noclegu na cudnym Podlasiu zapraszamy serdecznie w nasze muzealne progi. Zbiory Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce gromadzone są w dwóch zasadniczych działach, a mianowicie etnograficznym oraz historyczno-artystycznym. Dzięki przekazywanym darom od instytucji i indywidualnych osób zbiory stale się powiększają. Muzealia nasze dokumentują kulturę materialną Białorusinów głównie z Białostocczyzny z okresu od końca XIX w.

Zgromadzone eksponaty stanowiły wyposażenie budynków mieszkalnych i gospodarskich, związanych z rolnictwem, z obróbką zboża, lnu, narzędzi ciesielskich, stolarskich i kowalskich, narzędzi i przyrządów tkackich, tkanin, a także środków transportu. Prezentowane są wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów.

Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 8:00 – 16:00, sobota: nieczynne, niedziela: 10:00 – 18:00
Czas programu: 1h
Ceny biletów: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł

Przejazd Wąskotorową Kolejką Leśną z Hajnówki do Topiła

Sieć kolejek wąskotorowych zbudowana przez Niemców eksploatujących puszczę w czasie I wojny światowej. Były one wykorzystywane do końca lat 80. XX wieku do wywozu drewna z puszczy, a obecnie stanowią jedną z najciekawszych atrakcji regionu – oryginalną formę poznania przyrody. Podróż kolejką pozwala podziwiać otaczającą naturę i chłonąć niesamowite zapachy i niepowtarzalne barwy Puszczy Białowieskiej.

Godziny otwarcia: w sezonie letnim: wt., czw., pt., sob., niedz. odjazdy o godz. 10:00 oraz 14:00
Czas programu: 3h
Ceny biletów: bilet normalny 50 zł, bilet ulgowy 40 zł

KONTAKT: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

e-mail: biuro@podlaskie.it

Tel: +48 85 653 77 97

www.podlaskie.it