Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk powstało w zabytkowym drewnianym budynku dawnego ośrodka zdrowia. Jest to pierwsza w pełni interaktywna, multimedialna ekspozycja przyrodnicza, która pozwala poznać unikatowy świat fauny i flory Torfowisk Orawsko-Nowotarskich.

Na odkrywców przyrody czeka mnóstwo atrakcji, takich jak interaktywne mikroskopy, wielki model rosiczki, animowane mapy, symulator zjawiska powodzi, profil torfowy, a także filmy. A to tylko niektóre z atrakcji, które pozwalają poznawać torfowiska wszystkimi zmysłami!

Oprócz opisanej wyżej ekspozycji w naszym Centrum można obejrzeć również jedną z najstarszych kolekcji okazów dermoplastycznych ptaków i ssaków z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego. Owe modele wykonane zostały przez ornitologa Antoniego Kocyana w latach 1850-90. Wśród eksponatów można zobaczyć m.in. podobizny wilka, niedźwiedzia, orła przedniego, bielika, pomurnika, sępa płowego i ok. 170 gatunków innych ptaków.

Czas zwiedzania obiektu to ok. 35-45 minut. Maksymalna liczba osób to 15-20 jednocześnie.

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zarezerwowania terminu.

KONTAKT: Małopolska Organizacja Turystyczna

e-mail: biuro@mot.krakow.pl

Tel: +48 12 421 16 04

www.mot.krakow.pl