Zapraszamy na wycieczkę, w ramach której można poznać nie tylko historię regionu, ale też dowiedzieć się wiele na temat otaczającej nas przyrody. Zwiedzimy muzea, rezerwat przyrody, a także piękny obiekt sakralny – wszystko w ciągu jednego intensywnego dnia.

9.00 – Zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

11.00 – Przejazd do Wąchocka, a następnie przejście ulicą Langiewicza do wsi Rataje. Przejście do Rezerwatu Przyrody Wykus.

14.00 – Przejazd do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

16.00 – Obiad.

18.00 – Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Program wycieczki

Dzień 1

Zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Ekomuzeum to „muzeum bez murów” – pamiętając o tym niezmiennie, staramy się włączyć naszych gości w aktywną formę zwiedzania. To oni współtworzą naszą placówkę, bawiąc się i ucząc jednocześnie przyjemnie spędzają swój wolny czas. Służą temu między innymi organizowane corocznie imprezy takie jak: popularno-naukowe „Żelazne Korzenie” czy organizowany od 2008 roku Festyn Historyczny „Od Prasłowian do Polaków”. Warto o tym pamiętać, rozmyślając nad edukacyjnymi aspektami hutniczego dziedzictwa kulturalnego w dolinie rzeki Kamiennej.

Muzeum Przyrody i Techniki poprzez swój zasób eksponatów, jak też charakter ich prezentacji wpisuje się w dyskusję nad modelem ponowoczesnego muzeum. Znalezienie odpowiedniej ścieżki pomiędzy „siedzibą muz” a komercyjnym straganem jest ciągłym wyzwaniem dla licznych placówek kultury.

Godziny otwarcia: w sezonie letnim (1 kwietnia – 31 października) w godzinach: 8.00 – 16.00 (wtorek, środa, piątek) 8.00 – 17.00 (czwartek) 11.00 – 14.00 (sobota, niedziela) ostatnie wejście o godz. 14.00 ; w sezonie zimowym (1 listopada – 31 marca) w godzinach: 8.00 – 15.00 (od wtorku do piątku) 11.00 – 13.00 (sobota, niedziela)
Czas programu: 2h
Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura: http://ekomuzeum.pl/

Zwiedzanie Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Misją Muzeum im. Orła Białego jest zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z historią wojska i wojskowości, a także przekazywanie wiedzy o dziejach regionu i jego znaczącego wkładu w historię Polski. Istotną kwestią jest podejmowanie pracy badawczej dotyczącej dziejów terenu dzisiejszego miasta, od czasów najdawniejszych po historię najnowszą. Zwiedzający mogą zapoznać się z historią ośrodka dzięki wystawie „Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie”, która przedstawia przemiany zachodzące na przestrzeni dziejów, od czasów najdawniejszych do transformacji ustrojowej pod koniec XX w. Całokształt przeobrażeń społeczno-gospodarczych i politycznych został zilustrowany bogatym materiałem źródłowym, który ma stanowić swoisty przewodnik po bogatej historii miasta.

Ważnym elementem zbiorów, są również eksponaty i dokumenty związane z działalnością oddziałów partyzanckich na terenie Gór Świętokrzyskich w czasie okupacji niemieckiej oraz te pochodzące z czasów tzw. Polski Ludowej. Jednak niezmiennie od lat, największe zainteresowanie wzbudza ekspozycja plenerowa, na której zgromadzony jest sprzęt bojowy będący na wyposażeniu armii polskiej po 1945 r. Interesującą część tej kolekcji stanowi uzbrojenie z okresu II wojny światowej, wydobyte z pól bitewnych. Do największych należy działo samobieżne Sturmgeschütz IV, czy też podwozie niemieckiego czołgu PzKpfw V Panther.

Godziny otwarcia: Styczeń – Marzec: 8:00 – 16:00; Kwiecień: 8:00 – 19:00; Maj – Sierpień: 8:00 – 20:00; Wrzesień – 8:00 – 19:00; Październik – 8:00 – 18:00; Listopad – Grudzień 8:00 – 16:00
Czas programu: 2h
Ceny biletów: Normalny – 15 zł; Ulgowy – 8 zł; Zwiedzanie z przewodnikiem (grupa 25 osób) – 50 zł
Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej: https://muzeum.skarzysko.pl/

Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

Miłosierdzie mieszka w Wileńskiej Ostrej Bramie od stuleci w Cudownym Wizerunku Matki Bożej. W źródłach historycznych pierwsza wzmianka o Ostrej Bramie pochodzi z 1514 roku. Obecnie Ostra Brama dla większości jest miejscem świętym – sanktuarium Maryjnym. Jednakże kilka stuleci temu była to tylko jedna z dziewięciu bram miasta z basztą obronną, która jako jedyna przetrwała do dziś.

O funkcjach obronnych tej budowli świadczą strzelnice dobrze widoczne na zewnętrznej elewacji bramy. Główna fasada kaplicy ostrobramskiej pochodzi z późniejszego okresu. Początkowo brama ta nazywana była Miednicką, gdyż znajdowała się na szlaku prowadzącym do Miednik. Nazwa „Ostra” przyjęła się z racji usytuowania jej na południowym krańcu miasta, tworzącym ostry klin.

Czas programu: 1h
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej: https://ostrobramska.pl/

KONTAKT: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

e-mail: rot@swietokrzyskie.travel

Tel: +48 41 361 80 57

www.rot.swietokrzyskie.travel