Zajęcia edukacyjne w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym obejmują tematykę zawartą w podstawie programowej, stanowiąc zarazem jej kreatywne poszerzenie. Korzystając z oferty obiektu, nauczyciele i wychowawcy mogą dostosować temat do potrzeb edukacyjnych swych podopiecznych i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków: historia, przyroda, biologia, geografia.

AKTYWNA EDUKACJA w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym

– szkoła podstawowa

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem multimediów, eksponatów, modeli oraz pracy w terenie. Kładziemy nacisk na metody aktywizujące i uczenie się przez doświadczenie. Staramy się kształcić w oparciu o rzetelne i krytyczne podejście do informacji i ku takiemu podejściu zmierzamy. Staramy się także pokazywać naukę jako wyprawę w poszukiwaniu prawdy, a nie zbiór wyuczonych dogmatów.

LEKCJE HISTORII. „Historia zaklęta w murach zamków” (ok. 45 minut (do 1 godziny)

Lekcje przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych odbywają się na terenie Polski w Miniaturze – ekspozycji obejmującej miniatury 49 zamków i pałaców (począwszy od zamków piastowskich, na pałacach z końca XIX w. skończywszy) znajdujących się na obszarze dzisiejszej Polski. Modele wykonane zostały w skali 1:25 z wielką dbałością o szczegóły. Wydobyto z nich najciekawsze elementy architektoniczne, przedstawiono również wygląd obiektów z okresu ich świetności. Ewaluacja odbywa się w oparciu o „kartę pracy ucznia”. Tematyka zajęć jest zgodna z nowa podstawą programową.

  1. Mity, baśnie, legendy i podania (dla kl. IV)

W czasie zajęć uczestnicy poznają najciekawsze opowieści o bóstwach i postaciach związanych z kulturą słowiańską oraz dowiedzą się, kim są Słowianie. Poznają także legendarne początki państwowości polskiej oraz najciekawsze legendy i opowieści o naszych zamkach i pałacach.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie uświadomią sobie różnicę między mitem, baśnią, legendą i podaniem. Zajęcia łączą w sobie część teoretyczną i grę terenową przeprowadzona na terenie obiektu „Polska w Miniaturze”.

  1. Król, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, czyli o zamkach Kazimierza Wielkiego i innych jego osiągnięciach (dla kl. V)

Podczas zajęć uczestnicy przenoszą się w czasy ostatnich Piastów i zapoznają się z osiągnięciami Kazimierza Wielkiego. Poznają strukturę średniowiecznego uniwersytetu i staną się świadkami uczonej dysputy teologicznej. Zobaczą najsłynniejsze zamki wybudowane przez króla. Zajęcia połączone są z grą terenową realizowaną na terenie obiektu „Polska w Miniaturze”.

Zamek w Będzinie

  1. Historia Zakonu Krzyżackiego od XIII do XVI wieku (dla kl. V i VI)

Zajęcia stawiają sobie za cel przedstawienie dziejów Zakonu Krzyżackiego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-krzyżackich. Uczestnicy poznają okoliczności powstania zakonu oraz jego historię. Omówione zostaną dzieje wojen i stosunków polsko-krzyżackich. Uczestnicy zrozumieją pojęcie sekularyzacji. Uczniowie będą mogli zobaczyć, jak mogło wyglądać uzbrojenie rycerzy w bitwie pod Grunwaldem. Uczestnicy obejrzą także miniatury głównych zamków krzyżackich. Zajęcia połączone są z gra terenową na terenie obiektu „Polska w Miniaturze”.

  1. Style architektoniczne zamków i pałaców na terenie Polski (dla kl. V – VII)

Zajęcia pozwalają uczestnikom zaznajomić się z podstawowymi cechami następujących stylów architektonicznych: romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego i klasycystycznego. Uczestnicy nabędą umiejętności rozróżniania obiektów wybudowanych w określonym stylu i będą mogli sprawdzić je w terenie (zamki i pałace w obiekcie „Polska w Miniaturze”). Zajęcia łączą w sobie część teoretyczną i praktyczną (gra terenowa).

Klasy VII i VIII – oferta na wrzesień, październik)

Zachęcamy do skorzystania z zaproponowanych tematów w ramach powtórzenia i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Korzyści dla ucznia z wizyty w parku „Polska w Miniaturze”

Zwiedzanie „Polski w miniaturze” daje ogromne możliwości kontaktu ucznia z „żywą historią”, pozwala przeżyć ciekawą lekcję plenerową, daje możliwość wizualizacji omawianych treści przez nauczyciela. Ten ostatni na przykładzie miniatur może odnieść się do treści, które wprowadza na lekcji.

Uczeń poznaje obyczaje dworskie, życie codzienne w zamkach i pałacach. Uczeń może „dotknąć” historii, zobaczyć wygląd zamków i pałaców, które w rzeczywistości mogą się znajdować obecnie w ruinie. Może też zobaczyć obiekty prezentujące różne style architektoniczne i poznać przy okazji chronologię dziejów Polski.

W trakcie wycieczki przez „Polskę w miniaturze” pozna legendy, dzieje ojczyzny, a także ważne wydarzenia historyczne związane z prezentowanymi obiektami. Wizyta na terenie kompleksu jest idealnym podsumowaniem i powtórzeniem informacji przed sprawdzianem lub egzaminem ósmoklasisty, a także maturalnym.

 

Lekcja plenerowa w Żydowskim Jarze (z przewodnikiem ok. 45 min)

Żydowski Jar w Bałtowie to piękny wąwóz lessowy, w którym odkryte zostały skamieniałości wskazujące, że przed ok. 160 milionami lat obszar ten był tętniącą życiem wyspą. Różne typy środowisk, które można napotkać podczas wędrówki oraz świadectwa paleontologiczne czynią z tego miejsca doskonałą bazę dla terenowych lekcji przyrody i geografii.

Grupa zajęciowa może liczyć do 50 osób.

Prowadzący dostosowuje prezentowane treści oraz sposób ich przekazu do wieku słuchaczy.

Temat:

“Żydowski Jar, okno na pradzieje Ziemi Świętokrzyskiej” (przyroda, kl. IV oraz geografia, kl. V

Uczniowie dowiedzą się, jak przed milionami lat doszło do powstania na tym terenie wyspy, kto ją zamieszkiwał i skąd o tym wiemy. Zrozumieją też, dlaczego tereny znajdujące się na obszarze dzisiejszej Polski pokrywał kiedyś lądolód i jaki jest związek między lodowcami a wąwozami lessowymi. Uświadomią sobie, kiedy pojawili się na tym obszarze ludzie i jak wyglądało ich życie. Poznają wreszcie różne środowiska przyrodnicze oraz związki między działalnością człowieka a środowiskiem.

Quest przyroda (kl. IV)

Uczestnicy uczą się obserwować przyrodę, poznają różne środowiska przyrodnicze, nabywają orientację w terenie.

“Historia jurajskiej wyspy i schyłku epoki lodowcowej zapisana w Żydowskim Jarze” – biologia (VI, VIII), geografia (VII)

Uczniowie poznają historię Ziemi i różne czynniki kształtujące naszą planetę. Poznają również związki między organizmami a środowiskiem oraz specyfikę poszczególnych krajobrazów i środowisk.

*****

Zajęcia terenowe – realizowane w ramach atrakcji:

Zajęcia w terenie i związany z tym kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną z pewnością zwiększą efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych. Przewodnik dopasowuje przekazywane treści do wieku uczestników. Zajęcia terenowe realizowane są w ramach następujących atrakcji: Zwierzyniec, JuraPark, Sabatówka, Polska w Miniaturze.

Więcej na temat naszej oferty edukacyjnej znajdziesz na stronie:

https://juraparkbaltow.pl/wycieczki-szkolne/

Program wycieczki

Dzień 1

Zwiedzanie JuraParku

Wędrówka przez kolejne etapy dziejów życia na Ziemi. Wzdłuż ścieżki znajduje się ponad 100 modeli prehistorycznych zwierząt w skali 1-1 (głównie dinozaury).

Ścieżka nabiera charakteru muzealnego dzięki rozmieszczonym na niej blokom skalnym z autentycznymi tropami dinozaurów, wśród których króluje ślad siedzącego dinozaura – jedna z siedmiu tego typu skamieniałości na Świecie. Uzupełnieniem ścieżki edukacyjnej jest Muzeum Jurajskie pełne dioram i skamieniałości.

Wędrówka ścieżką dydaktyczną to doskonała lekcja, będąca uzupełnieniem szkolnych zajęć przyrody, biologii i geografii.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 1h
Dostępność: Obiekt całoroczny
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Muzeum Jurajskiego

“Powrót do przeszłości” – wystawa bogata w dioramy i skamieniałości, które w sposób niezwykle obrazowy przedstawiają dzieje życia na Ziemi.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,20h
Dostępność: Obiekt całoroczny
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/

Zwiedzanie Prehistorycznego Oceanarium

Podwodny świat sprzed milionów lat. Dzięki osiągnięciom nowoczesnej techniki zwiedzający mogą stanąć „oko w oko” z morskimi rybami, gadami i ssakami, które żyły na Ziemi w odległej przeszłości.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,20h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego

Wyprawa przez górną część Zwierzyńca stanowi doskonałą lekcję przyrody i geografii. Uczestnicy uczą się rozpoznawać zwierzęta żyjące na różnych kontynentach, z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,40h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Zwierzyńca Dolego

Sceneria, gdzie oczom zwiedzających ukazuje się różnobarwny świat ptaków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród których uwagę dzieci przykuwają kuce, osły, zabawne makaki, lemury oraz przesympatyczne surykatki.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,30h
Dostępność: Obiekt całoroczny
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Polski w Miniaturze

Wędrówka pośród miniatur to wyprawa w głąb dziejów Polski, ubarwiona elementami historii sztuki i okraszona anegdotami wiążącymi się z życiem codziennym naszych przodków.

Uczestnicy wyprawy dzięki opowieściom przewodników i informacjom umieszczonym na tablicach zostaną wyposażeni w narzędzia pomagające lepiej zrozumieć przeszłość.

Czas programu: 0,40h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Sabatówki

Nicią przewodnią zwiedzania Sabatówki są wierzenia i obrzędy słowiańskie. Przewodnicy przybliżają dzieciom i młodzieży świat dawnych Słowian i starają się pokazać jego pozostałości w kulturze współczesnej.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,30h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zabawa w Parku Rozrywki

Dzieci znajdą tu swoje ulubione karuzele, rollecoastery, dmuchańce czy trampoliny.

Czas programu: 1h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Dzień 2

Warsztaty Pszczelarskie

Czy pszczoły mogły użądlić dinozaura? W jaki sposób losy człowieka splotły się z losem pszczół i co im zawdzięczamy? Czy pszczołą jest wszystko, co wydaję się podobne do pszczoły? Czego unikać w kontakcie z pszczołami? Jak możemy tym owadom pomagać?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących pszczół zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się, czym pszczoły różnią się od innych pszczołowatych i jak je najłatwiej rozpoznać. Uświadamiają sobie także, jak pożytecznym zwierzęciem jest pszczoła i co zawdzięczamy jej pracy. Uczestnicy wcielają się w pszczelarza, zakładając odpowiedni strój ochronny, po czym zajrzą do wnętrza ula, po to by zaobserwować pracę pszczół (w specjalnie skonstruowanym, przeźroczystym ulu). Goście zapoznają się z narzędziami niezbędnymi przy hodowli pszczół, poznają różne „pszczele” produkty: lecznicze, kosmetyczne i spożywcze. Dowiedzą się także, jakie środowisko jest pszczołom przyjazne, a co stanowi dla nich zagrożenie. Wreszcie poznają rośliny miododajne oraz zdobędą wiedzę i umiejętności na temat czasu i sposobu ich sadzenia.

Uczniowie zdobędą także umiejętność wykonywania ozdób z wosku pszczelego oraz naucza się, w ramach pomocy dla dziko żyjących pszczół, budować tzw. pszczele hotele.

Na koniec zajęć, wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat Ratownika Pszczół.

Czas programu: 1,20h
Dostępność: Dostępne tylko dla grup za wcześniejszą rezerwacją
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Skansenu Pszczelego

Miejsce poświęcone pszczołom i pszczelarzom, na terenie którego znajdują się różne formy uli – od tych najbardziej pierwotnych po nowoczesne.

Czas programu: 0,30h
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Żydowskiego Jaru

Cienisty wąwóz lessowy z autentycznymi śladami dinozaurów. Spacer Żydowskim Jarem daje możliwość kontaktu z żywą przyrodą. W trakcie wędrówki możemy podziwiać także malowniczą panoramę Bałtowa.

Czas programu: 0,45h
Dostępność: Obiekt Całoroczny
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Oglądanie filmu w Kinie Emocji 5D

Niezwykłe miejsce, gdzie oprócz wirtualnego trójwymiarowego obrazu widzowie mogą doznawać także innych wrażeń zmysłowych: dźwiękowych i dotykowych.

Czas programu: 0,15h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Starego Młyna

Zabytkowy młyn wodny został wybudowany pod koniec XIX w. przez ówczesnego właściciela Bałtowa, księcia Aleksandra Druckiego – Lubeckiego. Ten napędzany turbiną wodną młyn od chwili swego powstania spełnia nieprzerwanie przeznaczoną mu funkcję.

Obecnie, jako „żywe muzeum”, stwarza dodatkowo młodym pokoleniom możliwość zobaczenia „na własne oczy” procesu przemiany ziarna w mąkę i przekonania się, jakich umiejętności wymagała praca młynarza.

Czas programu: 0,45h
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Przejażdżka Rollercoasterem

Bałtowska kolejka górska spełniająca wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa gwarantuje zjeżdżającym dużo radości i …sporą dawkę innych emocji.

Czas programu: 0,30h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Lekcja

Zajęcia edukacyjne obejmują tematykę zawartą w podstawie programowej, stanowiąc zarazem jej poszerzenie. Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostosować temat wycieczki do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków: historia, przyroda, biologia, geografia.

Czas programu: 1h
Dostępność: Dostępne tylko dla grup za wcześniejszą rezerwacją
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Dzień 3

Warsztaty paleontologiczne

Preparowanie z miękkiego gipsowego bloku „szkieletu” dinozaura. Podczas zajęć dzieci dowiadują się podstawowych zagadnień dotyczących pracy paleontologa. Szkielet dinozaura zabierają na pamiątkę.

Czas programu: 0,50h
Dostępność: Dostępne tylko dla grup za wcześniejszą rezerwacją
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Krainy Koni

Stajnia i maneż położone są na malowniczym terenie, wśród bałtowskich wzgórz i lasów. Spokojne, starannie dobrane konie umożliwiają skorzystanie z szerokiej oferty dostosowanej do wieku i stopnia zaawansowania młodych jeźdźców.

Czas programu: 1h
Dostępność: Obiekt całoroczny nieczynny w poniedziałki
Cennik: https://baltowaktywnie.pl/w-siodle/

Spacer ścieżkami krajoznawczymi

Owe ścieżki oferują bliski kontakt z naturą, prezentując jej najciekawsze walory ujęte w tematyczne opowieści o liczącej miliony lat pracy sił natury, które ukształtowały bałtowski przełom Kamiennej.

Czas programu: 2h
Trasy spacerowe: https://baltowaktywnie.pl/spacerowo/#sciezki

Quest Rowerowy lub Przejazd trasą rowerową

Na trasie wierszowanej gry terenowej, poprowadzonej przez miejsca związane z życiem i twórczością Witolda Gombrowicza, uczestnicy zabawy będą szukać śladów Jaśnie Panicza, rozwiązywać zagadki i rebusy. Będą też dociekać, skąd ów pisarz brał pomysły do swoich książek i wreszcie zdobyć skarb – najsławniejszą „gębę” świata, wizerunek samego Witolda Gombrowicza.

Znajdziemy tu kilkadziesiąt tras rowerowych o różnym stopniu trudności, dających możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury. Każda trasa zawiera punkty warte zobaczenia, znane i nieznane perełki regionu. Jeżeli odwiedzający nie ma możliwości zabrania ze sobą w podróż roweru, może wypożyczyć go w lokalnej wypożyczalni rowerów.

Czas programu: 3h
Cennik wypożyczalni rowerów: https://baltowaktywnie.pl/rowerowo/

KONTAKT: Bałtowski Kompleks Turystyczny

e-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.pl

Tel: +48 41 310 10 13

www.juraparkbaltow.pl