AKTYWNA EDUKACJA w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym

– szkoła podstawowa

Zajęcia edukacyjne obejmują tematykę zawartą w podstawie programowej stanowiąc zarazem jej poszerzenie. Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostosować temat do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków: historia, przyroda, biologia, geografia.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem multimediów, eksponatów, modeli oraz w terenie.  Kładziemy nacisk na metody aktywizujące i uczenie się przez doświadczenie. Staramy się kształcić w oparciu o rzetelne i krytyczne podejście do informacji i ku takiemu podejściu. Staramy się także pokazywać naukę jako wyprawę w poszukiwaniu prawdy, a nie zbiór dogmatów podawanych do wierzenia.

LEKCJE HISTORII. „Historia zaklęta w murach zamków” (ok.45 minut (do 1 godziny)

Lekcje przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych odbywają się na terenie Polski w Miniaturze – ekspozycji obejmującej miniatury 49 zamków i pałaców (począwszy od zamków piastowskich, na pałacach z końca XIX w skończywszy) znajdujących się na obszarze dzisiejszej Polski. Modele wykonane zostały w skali 1:25 z dbałością o szczegóły; wydobyto najciekawsze elementy architektoniczne; przedstawiono wygląd obiektów z okresu ich świetności. Ewaluacja odbywa się w oparciu o „Kartę pracy ucznia”. Tematyka zajęć jest zgodna z nowa podstawą programową.

  1. Mity, baśnie, legendy i podania kl. IV

W czasie zajęć uczestnicy poznają najciekawsze opowieści o bóstwach i postaciach związanych z kulturą słowiańską oraz dowiedzą się kim są Słowianie; poznają legendarne początki państwowości polskiej oraz najciekawsze legendy i opowieści o naszych zamkach i pałacach.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie uświadomią sobie różnicę między mitem, baśnią, legendą i podaniem. Zajęcia łączą w sobie część teoretyczną i grę terenową przeprowadzona na terenie Polski w Miniaturze.

  1. Król, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, czyli o zamkach Kazimierza Wielkiego i innych jego osiągnięciach kl. V

Podczas zajęć uczestnicy przenoszą się w czasy ostatnich Piastów i zapoznają się z istotnymi osiągnięciami Kazimierza Wielkiego. Poznają strukturę średniowiecznego uniwersytetu i staną się świadkami uczonej dysputy teologicznej. Zobaczą najsłynniejsze zamki wybudowane przez króla. Zajęcia połączone są z grą terenową realizowaną na terenie Polski w Miniaturze.

Zamek w Będzinie

  1. Historia zakonu krzyżackiego od XIII do XVI wieku kl. V i VI

Zajęcia stawiają sobie za cel przedstawienie dziejów zakonu krzyżackiego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko – krzyżackich. Uczestnicy poznają okoliczności powstania zakonu krzyżackiego oraz jego historię. Omówione zostaną dzieje wojen i stosunków polsko-krzyżackich. Uczestnicy zrozumieją pojęcie sekularyzacji. Uczniowie będą mogli zobaczyć, jak mogło wyglądać uzbrojenie rycerzy w bitwie pod Grunwaldem. Uczestnicy obejrzą także miniatury głównych zamków krzyżackich. Zajęcia połączone są z gra terenową na terenie Polski w Miniaturze.

  1. Style architektoniczne zamków i pałaców na terenie Polski Kl. V – VII

Zajęcia pozwalają uczestnikom zaznajomić się z podstawowymi cechy następujących stylów architektonicznych: romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego, klasycystycznego; Uczestnicy nabędą umiejętności rozróżniania obiektów wybudowanych w określonym stylu i będą mogli sprawdzić się w terenie (zamki i pałace w Polsce w Miniaturze). Zajęcia łączą w sobie część teoretyczna i praktyczną (gra terenowa).

Klasy VII i VIII – oferta na wrzesień, październik)

zachęcamy do skorzystania z zaproponowanych tematów w ramach powtórzenia i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Korzyści dla ucznia z wizyty w parku „Polska w Miniaturze”

Zwiedzanie „Polski w miniaturze” daje ogromne możliwości kontaktu ucznia
z „żywą historią”, pozwala przeżyć ciekawą lekcję plenerową, daje możliwość wizualizacji omawianych treści przez nauczyciela na lekcjach. Nauczyciel na przykładzie miniatur może odnieść się do treści, które wprowadza na lekcji.

Uczeń poznaje obyczaje dworskie, życie codzienne w zamkach i pałacach. Uczeń może „dotknąć” historii, zobaczyć wygląd zamków i pałaców, które mogą się znajdować obecnie w ruinie. Może zobaczyć obiekty prezentujące różne style architektoniczne, może poznać chronologię dziejów Polski.

W trakcie wycieczki przez „Polskę w miniaturze” poznaje legendy, poznaje dzieje ojczyzny, ważne wydarzenia historyczne związane z prezentowanymi obiektami. Wizyta na terenie kompleksu jest idealnym podsumowaniem i powtórzeniem przed sprawdzianem lub egzaminem ósmoklasisty lub maturalnym.

 

Lekcja plenerowa w Żydowskim Jarze (z przewodnikiem ok.45 min) 

Żydowski Jar w Bałtowie, to piękny wąwóz lessowy, w którym odkryte zostały skamieniałości wskazujące, że przed ok.160 milionami lat obszar ten był tętniącą życiem wyspą. Różne typy środowisk, które można napotkać podczas wędrówki oraz świadectwa paleontologiczne czynią z tego miejsca doskonałą bazę dla terenowych lekcji przyrody i geografii.

Grupa zajęciowa może liczyć do 50 osób.

Prowadzący dostosowuje prezentowane treści oraz sposób ich przekazu do wieku słuchaczy.

Temat:

 “Żydowski Jar, okno na pradzieje Ziemi Świętokrzyskiej” – przyroda (IV), geografia V

Uczniowie dowiedzą się, jak przed milionami lat doszło do powstania na tym terenie wyspy, kto ja zamieszkiwał i skąd o tym wiemy; zrozumieją, dlaczego tereny znajdujące się na obszarze dzisiejszej Polski pokrywał kiedyś lądolód i jaki jest związek między lodowcami, a wąwozami lessowymi; uświadomią sobie, kiedy pojawili się na tym obszarze ludzie i jak wyglądało ich życie. Poznają różne środowiska przyrodnicze. Związki między działalnością człowieka, a środowiskiem.

Quest przyroda (kl. IV)

Uczestnicy uczą się obserwować przyrodę, poznają różne środowiska przyrodnicze, nabywają orientacji w terenie

“Historia jurajskiej wyspy i schyłku epoki lodowcowej zapisana w Żydowskim Jarze” – biologia (VI, VIII), geografia (VII)

Poznaje historię Ziemi i różne czynniki kształtujące nasza planetę. Poznajemy związki między organizmami, a środowiskiem. Poznawanie krajobrazu i różnych środowisk

*****

Zajęcia terenowe – realizowane w ramach atrakcji:

Zajęcia w terenie i związany z tym kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną z pewnością zwiększą efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Przewodnik dopasowuje przekazywane treści do wieku uczestników.

Zajęcia terenowe realizowane są w ramach następujących atrakcji: Zwierzyniec, JuraPark, Sabatówka, Polska w Miniaturze.

Więcej na temat naszej oferty edukacyjnej znajdziesz na stronie:

https://juraparkbaltow.pl/wycieczki-szkolne/

 

Program wycieczki

Dzień 1

Zwiedzanie JuraParku

Wędrówka przez kolejne etapy dziejów życia na Ziemi. Wzdłuż ścieżki znajduje się ponad 100 modeli prehistorycznych zwierząt w skali 1-1 (głównie dinozaury).

Ścieżka nabiera charakteru muzealnego dzięki rozmieszczonym na niej blokom skalnym z autentycznymi tropami dinozaurów, wśród których króluje ślad siedzącego dinozaura- jedna z 7 tego typy skamieniałości na Świecie. Uzupełnieniem ścieżki edukacyjnej jest Muzeum Jurajskie pełne dioram i skamieniałości.

Wędrówka ścieżką dydaktyczną to doskonała lekcja, będąca uzupełnieniem szkolnych zajęć przyrody, biologii i geografii.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 1h
Dostępność: Obiekt całoroczny
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Muzeum Jurajskiego

“Powrót do przeszłości” – wystawa bogata w dioramy i skamieniałości, które w sposób niezwykle obrazowy przedstawiają dzieje życia na Ziemi.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,20h
Dostępność: Obiekt całoroczny
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/

Zwiedzanie Prehistorycznego Oceanarium

Podwody świat sprzed milionów lat. Dzięki osiągnięciom nowoczesnej techniki zwiedzający mogą stanąć „oko w oko” z morskimi rybami, gadami i ssakami, które żyły na Ziemi w odległej przeszłości.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,20h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego

Wyprawa przez górną część Zwierzyńca sanowi doskonałą lekcję przyrody i geografii.
Uczestnicy uczą się rozpoznawać zwierzęta żyjące na różnych kontynentach, z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,40h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Zwierzyńca Dolego

Sceneria, gdzie oczom zwiedzających ukazuje się różnobarwny świat ptaków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród których uwagę dzieci przykuwają kuce, osły, zabawne makaki lemury oraz przesympatyczne surykatki.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,30h
Dostępność: Obiekt całoroczny
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Polski w Miniaturze

Wędrówka pośród miniatur to wyprawa w głąb dziejów Polski, ubarwiona elementami historii sztuki i okraszona anegdotami wiążącymi się z życiem codziennym naszych bardziej i mniej odległych przodków.
Uczestnicy wyprawy dzięki opowieściom przewodników i informacjom umieszczonym na tablicach zostaną uzbrojeni w narzędzia pomagające zrozumieć przeszłość.

Czas programu: 0,40h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Sabatówki

Nicią przewodnią zwiedzania Sabatówki są wierzenia i obrzędy słowiańskie. Przewodnicy przybliżają dzieciom i młodzieży świat dawnych Słowian i starają się pokazać jego pozostałości w kulturze współczesnej.

Godziny otwarcia: 10:00-16:00
Czas programu: 0,30h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zabawa w Parku Rozrywki

Dzieci znajdą tu swoje ulubione karuzele, rollecoastery, dmuchańce czy trampoliny.

Czas programu: 1h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Dzień 2

Warsztaty Pszczelarskie

Czy pszczoły mogły użądlić dinozaura? Jak losy człowieka splotły się z losem pszczół i co pszczołom zawdzięczamy? Czy pszczołą jest wszystko, co wydaję się podobne do pszczoły? Czego unikać w kontakcie z pszczołami? Jak możemy pszczołom pomagać?
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących pszczół zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się czym pszczoły różnią się od innych pszczołowatych i jak je najłatwiej rozpoznać; uświadamiają sobie jak pożytecznym zwierzęciem jest pszczoła i co zawdzięczamy jej pracy; wcielają się w pszczelarza zakładając odpowiedni strój ochronny; zaglądają do wnętrza ula, obserwują pracę pszczół ( w specjalnie skonstruowanym, przeźroczystym ulu) i zapoznają się z narzędziami niezbędnymi przy hodowli pszczół; poznają różne „pszczele” produkty: lecznicze, kosmetyczne i spożywcze; dowiadują się jakie środowisko jest pszczołom przyjazne, a co stanowi dla nich zagrożenie; poznają rośliny miododajne oraz zdobywają wiedzę i umiejętności na temat czasu i sposobu ich sadzenia,
Uczniowie zdobędą także umiejętność wykonywania ozdób z wosku pszczelego oraz naucza się, w ramach pomocy dla dziko żyjących pszczół, budować tzw. pszczele hotele.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat Ratownika Pszczół.

Czas programu: 1,20h
Dostępność: Dostępne tylko dla grup za wcześniejszą rezerwacją
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Skansenu Pszczelego

Miejsce poświęcone pszczołom i pszczelarzom, na terenie którego znajdują się różne formy uli – od tych najbardziej pierwotnych po nowoczesne.

Czas programu: 0,30h
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Żydowskiego Jaru

Cienisty wąwóz lessowy z autentycznymi śladami dinozaurów. Spacer Żydowskim Jarem daje możliwość kontaktu z żywą przyrodą. W trakcie wędrówki możemy podziwiać także malowniczą panoramę Bałtowa.

Czas programu: 0,45h
Dostępność: Obiekt Całoroczny
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Oglądanie filmu w Kinie Emocji 5D

Niezwykłe miejsce, gdzie oprócz wirtualnego trójwymiarowego obrazu widzowie mogą doznawać także innych wrażeń zmysłowych: dźwiękowych, dotykowych.

Czas programu: 0,15h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Starego Młyna

Zabytkowy młyn wodny został wybudowany pod koniec XIX w. przez ówczesnego właściciela Bałtowa księcia Aleksandra Druckiego – Lubeckiego. Ten napędzany turbiną wodną młyn od chwili swego powstania spełnia nieprzerwanie przeznaczoną mu funkcję.

Obecnie jako „żywe muzeum” stwarza dodatkowo młodym pokoleniom możliwość zobaczenia „na własne oczy” procesu przemiany ziarna w mąkę i uprzytomnienia sobie, jakich umiejętności wymagała praca młynarza.

Czas programu: 0,45h
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Przejażdżka Rollercoasterem

Bałtowska kolejka górska spełniająca wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa gwarantująca zjeżdżającym dużo radości i …sporą dawkę strachu.

Czas programu: 0,30h
Dostępność: Obiekt czynny w sezonie letnim
Bilety online: https://sklep.juraparkbaltow.pl/
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Lekcja

Zajęcia edukacyjne obejmują tematykę zawartą w podstawie programowej stanowiąc zarazem jej poszerzenie. Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostosować temat do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków: historia, przyroda, biologia, geografia.

Czas programu: 1h
Dostępność: Dostępne tylko dla grup za wcześniejszą rezerwacją
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Dzień 3

Warsztaty paleontologiczne

Preparowanie z miękkiego gipsowego bloku „szkieletu” dinozaura. Podczas zajęć dzieci dowiadują się podstawowych zagadnień dotyczących pracy paleontologa. Szkielet dinozaura zabierają na pamiątkę.

Czas programu: 0,50h
Dostępność: Dostępne tylko dla grup za wcześniejszą rezerwacją
Cennik dla szkół: https://juraparkbaltow.pl/bilety/szkoly/

Zwiedzanie Krainy Koni

Stajnia i maneż położone w malowniczym terenie, wśród bałtowskich wzgórz i lasów. Spokojne, starannie dobrane konie umożliwiają skorzystanie z szerokiej oferty dostosowanej do wieku i stopnia zaawansowania.

Czas programu: 1h
Dostępność: Obiekt całoroczny nieczynny w poniedziałki
Cennik: https://baltowaktywnie.pl/w-siodle/

Spacer ścieżkami krajoznawczymi

Oferują bliski kontakt z naturą, prezentując jej najciekawsze walory ujęte w tematyczne opowieści o liczącej miliony lat pracy sił natury, które ukształtowały bałtowski przełom Kamiennej.

Czas programu: 2h
Trasy spacerowe: https://baltowaktywnie.pl/spacerowo/#sciezki

Quest Rowerowy lub Przejazd trasą rowerową

Na trasie wierszowanej gry terenowej, poprowadzonej przez miejsca związane z życiem i twórczością pisarza będziecie szukać śladów Jaśnie Panicza, rozwiązywać zagadki i rebusy, dociekać skąd brał pomysły do swoich książek i wreszcie zdobyć skarb – najsławniejszą „gębę” świata, wizerunek samego Witolda Gombrowicza.

Kilkadziesiąt tras rowerowych o różnym stopniu trudności, dających możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury. Każda trasa zawiera punkty warte zobaczenia, znane i nieznane perełki naszego regionu.

Jeżeli nie masz możliwość zabrania rower ze sobą możesz wypożyczyć go w naszej wypożyczalni rowerów.

Czas programu: 3h
Cennik wypożyczalni rowerów: https://baltowaktywnie.pl/rowerowo/