MIASTO I REGION O WIELU OBLICZACH

Krosno Odrzańskie jest malowniczo położonym miastem w środkowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w dorzeczu Odry, zaledwie 30 km od granicy polsko-niemieckiej.

HISTORIA, PONAD 1000 LAT TRADYCJI – TURYSTYKA HISTORYCZNA

Krosno Odrzańskie należy do grona najstarszych polskich miast. W 2005 r. minęło 1000 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o mieście zapisanej w kronice Thietmara. Wśród zachowanych zabytków architektury szczególną rolę odgrywa Zamek Piastowski, w którego murach w XIII wieku przebywał Henryk Brodaty wraz z małżonką – księżną Jadwigą (od 1267 roku święta Kościoła Katolickiego). Bogata na przestrzeni wieków historia, nie okazała się łaskawa dla Krosna Odrzańskiego. Burzliwe dzieje miasta, groźne powodzie oraz pożary niszczyły jego zabudowę i pozbawiły wielu pamiątek przeszłości. Spośród innych ocalałych zabytków architektury turyści mogą między innymi podziwiać kościół farny pw. św. Jadwigi Śląskiej, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła,  dawne kamieniczki starego miasta, fragment murów obronnych, późnogotycki kościół w Czetowicach i wiele innych. Krosno Odrzańskie jest także siedzibą polsko-niemieckiego Klastra Turystyki Historycznej.

Czy wiedzieliście że? Miasto organizuje od lat Turniej Rycerski o pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej, który przyciąga tłumy wielbicieli widowisk historycznych.

Zobacz filmik o turnieju rycerskim

Jeśli chcesz, przeczytaj więcej o historii miasta (poniższy link)

https://krosnoodrzanskie.pl/turystyka/historia-i-zabytki

Więcej informacji o naszym mieście i jego okolicach pod adresem: www.odreagujwkrosnie.pl oraz
w naszym punkcie informacji turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej
Zamek Piastowski (do III 2021)
Promenada widokowa „Park Róż” przy Parku Tysiąclecia
(od IV 2021) /ul. Parkowa/
tel. + 48 570 130 136

www.odreagujwkrosnie.pl

punktit@zamek.krosnoodrzanskie.pl

FB: itkrosnoodrzanskie