Turystyczna Szkoła to projekt ogólnopolski  skierowany jest do wyjątkowo licznej grupy docelowej: nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych oraz średnich pośrednio także do rodziców. Ma on na celu  podniesienie poziomu wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski, potencjale regionów turystycznych jak również kreowanie wśród młodzieży mody na podróżowanie po Polsce.

Celem projektu jest dostarczenie nauczycielom narzędzi w postaci:

bazy scenariuszy wycieczek szkolnych będących inspiracją dla nauczycieli oraz rodziców,  ułatwiającym odnalezienie atrakcji turystycznych na wysokim poziomie, również w  mniej popularnych, niszowych lokalizacjach; dobranie wycieczki do wieku uczniów, programu nauczania, czy regionu;

bazy materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (wykłady, wirtualne wycieczki, warsztaty) –  narzędzia niezbędnego do zdigitalizowania lekcji zgodnie z aktualnymi potrzebami młodzieży oraz z koniecznością przeniesienia edukacji do on-line’u. Narzędzie to umożliwi szersze poznanie przez uczniów polskich regionów i atrakcji turystycznych w aspekcie geograficznym, historycznym etc, ale również zwiększy szanse na odkrywanie nowych obiektów dzięki interesującym warsztatom edukacyjnym dostępnym w bazie;

Projekt jest działaniem wielopoziomowym i wieloletnim, realizowany będzie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej  we współpracy z  regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Obejmie swoim zasięgiem szkoły podstawowe oraz średnie w całej Polsce.