„Zamek krzyżacki w Toruniu”  –  publikacja książkowa – autor: Marcin Łęcki

Zakon krzyżacki powstał w 1190 roku podczas oblężenia Akkonu [przyp. aut.- Akka – Izrael]. Swój początek wywodził on ze szpitala założonego przez mieszczan z Bremy i Lubeki. W 1198 roku Zakon otrzymał regułę, wzorowaną na regule templariuszy, tym samym nabierając rycerskiego charakteru. Ówczesny papież Celestyn III przyzwolił także, aby ich znakiem, którym się posługiwali, stał się czarny krzyż na białym płaszczu. W ten oto sposób, założone zostało zgromadzenie, którego pełna nazwa brzmiała: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Pierwszym wielkim mistrzem został Henryk Walpot. Z Ziemi Świętej do Ziemi Chełmińskiej Olbrzymi wzrost znaczenia zakonu krzyżackiego miał miejsce za życia Hermana von Salza, czwartego z wielkich mistrzów, który posiadał niepospolite talenty polityczne. Wykorzystując swe dyplomatyczne umiejętności, potrafił skutecznie łagodzić zatargi na linii cesarstwo – papiestwo. Jego aktywnej działalności przyświecał dalekosiężny cel. Była nim chęć stworzenia „państwa” dla Zakonu, któremu przewodził. W 1211 roku Krzyżacy uzyskali nadanie od Andrzeja II, króla węgierskiego, w postaci ziemi Borsa w Siedmiogrodzie. Zadaniem zakonników miało być chronienie wschodniej granicy królestwa Węgier przed najazdami pogańskiego plemienia Kumanów. Jednakże Krzyżacy na tym nie poprzestali i podjęli się szeroko zakrojonej akcji budowy własnego państwa. Obejmowała ona sprowadzenie niemieckich osadników, zakładanie grodów i budowę zamków. 30 kwietnia 1224 roku, papież Honoriusz III, na prośbę Zakonu, wydał przywilej, który swą mocą przekazywał krzyżakom ziemię Borsa jako ojcowiznę Św. Piotra. To wszystko doprowadziło do konfliktu z królem Węgier, Andrzejem II, który pod koniec 1225 roku wypędził Krzyżaków. W tym samym niemalże momencie, książę Konrad Mazowiecki, borykający się z pogańskimi plemionami Prusów, którzy najeżdżali jego dziedziczne ziemie, zwrócił się do zakonu krzyżackiego o pomoc.
Według relacji Kroniki Ziemi Pruskiej Piotra z Dusburga, pierwsi dwaj Krzyżacy, zaraz po przybyciu, poprosili Konrada Mazowieckiego o wybudowanie dla nich jednego zamku. „Ten jako maż całkowicie posłuszny Bogu i gorliwy w wierze, […] zebrał swój lud i naprzeciw obecnego miasta Torunia wybudował im na pewnym wzgórzu zamek zwany Vogelsang, co po łacinie oznacza cantus avium – śpiew ptaków”. W 1230 roku, na prawym brzegu Wisły, pojawiła się, dowodzona przez Hermana Balka, grupa, która liczyła siedmiu braci – rycerzy. „Wraz z giermkami i wieloma końmi do pomocy” zajęła przekazany im gród w Nieszawie. W 1231 roku przekroczyli oni Wisłę i zbudowali gród obronny. czytaj dalej …

 

Grupa docelowa
szkoła podstawowa
LO
Podmiot Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Urząd Miasta Toruń, Wydział Promocji i Turystyki