Brama Żuraw, Żuraw – zabytkowy dźwig portowy i jedna z bram wodnych Gdańska, która mieści się nad Motławą, na końcu ulicy Szerokiej. Jest to jedna z filii Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz największy i najstarszy z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy.

 

Link do materiału
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Żuraw
Grupa docelowa
Szkoła Podstawowa, klasy 4-8,
LO
Podmiot Narodowe Muzeum Morskie

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Gdańska Organizacja Turystyczna