Odwiedź z nami Gdański Teatr Szekspirowski:

Link do materiału
Gdański Teatr Szekspirowski – spacer wirtualny

Gdański Teatr Szekspirowski – Szekspir (is) On (line)!
Grupa docelowa
Szkoła Podstawowa, klasy 4-8,
LO
Podmiot Gdański Teatr Szekspirowski

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Gdańska Organizacja Turystyczna