Sołdek (masowiec o napędzie parowym) pierwszy statek zbudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej (wcześniej – 24 kwietnia 1948 roku – został dokończony i zwodowany (pod prowizoryczną nazwą „Oliwa”) statek typu „Hansa”, pozostawiony przez Niemców na pochylni w Szczecinie), który następnie przez szereg lat pływał pod polską banderą handlową, a później służył m.in. jako magazyn pływający na Odrze w Szczecinie. Prototyp serii dwudziestu dziewięciu rudowęglowców – małych masowców typu B30 budowanych w latach 1949-1954 w Stoczni Gdańskiej. Otrzymał nazwisko ówczesnego trasera Stoczni Gdańskiej, przodownika pracy Stanisława Sołdka, którego żona, Helena, była matką chrzestną
Link do materiału
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Sołdek
Grupa docelowa
Szkoła Podstawowa, klasy 4-8,
LO
Podmiot Narodowe Muzeum Morskie

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Gdańska Organizacja Turystyczna