Wielki Gościniec Litewski rozpoczyna się w Warszawie, a po drodze zaprasza do szlacheckich dworków, zamków i urokliwych miejscowości zamieszkałych w ciągu minionych stuleci przez ludzi
różnych wyznań i narodowości, w tym Tatarów sprowadzonych do Polski i na Litwę przez króla polskiego Jana III Sobieskiego. Stare Miasto w Warszawie wpisane jest na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Obok zabytkowych kościołów można zobaczyć na szlaku protestanckie zbory, cerkwie, meczety i synagogi, będące świadectwem tolerancji religijnej panującej w Rzeczypospolitej
szlacheckiej. Wędrowanie szlakiem jest doskonałą okazją do poznania różnorodności krajobrazów kulturowych, niezwykłej przyrody, wybitnych postaci, wspaniałych zabytków i oryginalnych kuchni
– mazowieckiej, podlaskiej, żydowskiej i tatarskiej. Wśród najcenniejszych obiektów Wielkiego Gościńca Litewskiego znajdują się: dworek Milusin w Sulejówku należący do marszałka Józefa Piłsudskiego
-Szlak Bitwy Warszawskiej 1920, klasycystyczny zajazd w Stanisławowie, średniowieczny zamek w Liwie – Szlak Książąt Mazowieckich, dwa barokowe kościoły w Węgrowie, pałac Ossolińskich w Rudce,
monastyr w Supraślu czy meczet w Kruszynianach. Wierni i bitni Tatarzy walczący u boku króla Jana III Sobieskiego z wojskami tureckimi osiedlili się w kilkunastu wsiach dzisiejszego Podlasia. W niektórych
mieszkają do dzisiaj, a z Sokółki (tuż przy granicy z Białorusią) do Kruszynian prowadzi 57-kilometrowy Szlak Tatarski. Najbardziej cenne zabytki kultury tatarskiej prezentuje Muzeum Historyczne
w Białymstoku. W 2006 roku Szlak Tatarski otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.


Meczet tatarski w Kruszynianach

 


Skansen w Ciechanowcu

 


Muzeum Ikon w Supraślu

 

 

 

 

Dodatkową atrakcją szlaku Wielki Gościniec Litewski jest bogata oferta kuchni regionalnej. Turyści mają tu okazję zasmakować w takich produktach jak: kiszka ziemniaczana, parowce z jagodami,
kartacze, kołduny w rosole, ser koryciński, kumpiak (specjalnie solona i suszona szynka), sękacz, mrowisko (ciasto), kwas chlebowy i chleb na zakwasie. W 2017 roku Wielki Gościniec Litewski
został wyróżniony w konkursie EDEN (European Destination of Excellence). Oznaczony szlak turystyczny działa jedynie po polskiej stronie. Są plany uczynienia go szlakiem międzynarodowym.
Wszak w przeszłości szlak miał swój początek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przy pierwszej stacji Poczty Saskiej (dzisiaj pałac Wesslów), przebiegał przez wschodnie Mazowsze, Podlasie,
Białoruś, aż do Wilna. Dla katolików i prawosławnych szczególnym miejscem kultu w Wilnie jest cudowny obraz Matki Boskiej w Ostrej Bramie na Starym Mieście. Dla wielu Polaków wizyta w Wilnie
nie może się obyć bez odwiedzenia grobu matki Józefa Piłsudskiego – Marii z Billewiczów na cmentarzu Na Rossie, gdzie spoczywa także serce marszałka. Szlak dynamicznie się rozwija.

 

 

 

Skansen w Ciechanowcu

 

Celem Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski jest wytyczenie, oznakowanie i przede wszystkim promocja szlaku jako
jednej z największych atrakcji turystycznych wschodniej Polski. Znaki drogowe wyznaczające jego przebieg będą też kierowały do poszczególnych
atrakcji, takich jak: Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu czy
Ziołowy Zakątek w Korycinach.

 

Autorzy: Bogusław Kopka, Robert Andrzejczyk

Wydawnictwo: Polska Organizacja Turystyczna

Czytaj więcej