Góra św. Anny na Śląsku Opolskim. Pod pomnikiem Jana Pawła II

Rozwijały się przy nim tak ważne ośrodki jak Kolonia, Frankfurt n. Menem, Lipsk, Wrocław, Kraków, Lwów czy Kijów.
Po raz pierwszy nazwa tego szlaku, jako Strata Regia, czyli Droga Królewska, pojawiła się w 1252 roku w dokumentach margrabiego Marchii
Miśnieńskiej Henryka III. Nazywana też była Drogą Wysoką, gdyż znajdowała się pod szczególną opieką królewską,a podróżni mogli się po niej
poruszać bezpiecznie. Drogą Królewską podążali nie tylko kupcy, ale też i pielgrzymi podróżujący  Drogą św. Jakuba (hiszp. Camino de Santiago)
do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. „Europa zrodziła się w pielgrzymowaniu, a jej ojczystym językiem jest
chrześcijaństwo” – mawiał J.W. Goethe. W 2005 roku Rada Europy zaliczyła Via Regia do Europejskich Szlaków Kulturowych. Obecnie Droga
św. Jakuba, wiodąca wzdłuż Drogi Wysokiej, nawiązuje do przebiegu tego szlaku w późnym średniowieczu, kiedy to ruch pątniczy do Santiago de
Compostela przeżywał swój największy w historii rozwój. W Polsce południowej Via Regia, będąca jedną z wielu odnóg Drogi św. Jakuba,  prowadzi
od Przemyśla, przez Kraków, Górę św. Anny, Wrocław, aż do Zgorzelca, by na zachodzie przejść w Ekumeniczną Drogę  Pątniczą prowadzącą przez
Saksonię, Anhalt i Turyngię. W Brzezinie na Dolnym Śląsku zachował się do dzisiaj pomnik z 1584 roku, który upamiętnia brukowanie Via Regia
na odcinku pomiędzy Brzegiem a Oławą. W województwie podkarpackim drogi św. Jakuba  wzdłuż dawnej Via Regia są oznakowane żółtymi
strzałkami na białym tle, skierowanymi na zachód (w stronę Santiago de Compostela).


Przemyśl

 


Zamek w Rzeszowie

 


Kraków

 


Muszla św. Jakuba

 

 


Wrocław

 


Görlitz i Zgorzelec, miasta graniczne na Via Regia między Polską a Niemcami

 

 

Znany polski podróżnik i zdobywca dwóch biegunów Marek Kamiński pokonał pieszo liczącą cztery tysiące
kilometrów trasę, podążając szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela. O tej niezwykłej pielgrzymce
opowiada film „Pielgrzym. Camino Marka Kamińskiego” (2016) w reżyserii Jana Czarlawskiego.


Marek Kamiński w drodze do Santiago de Compostela.

 

Autorzy: Bogusław Kopka, Robert Andrzejczyk

Wydawnictwo: Polska Organizacja Turystyczna

Czytaj więcej