Zamek Książ w Wałbrzychu

 

Szlak Zamków Piastowskich łączy ze sobą kilkanaście zamków i grodów położonych na terenie województwa dolnośląskiego.
To najbardziej okazałe śląskie rezydencje piastowskie powstałe w XIII i XIV wieku. Jest to pieszy i górski szlak liczący 146 km.
Śląsk wyróżniał się na tle innych regionów piastowskiej Polski bogactwem i gęstością zaludnienia. Kultura śląska jest kulturą
pogranicza. Na początku Śląsk należał do Czech, by za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego stać się częścią Polski.
W połowie XIV wieku na kilkaset lat Śląsk został przez Polskę utracony, choć jurysdykcja kościelna związana z polską metropolią
w Gnieźnie rozciągała się nad Śląskiem do XIX wieku.

 


Zamek w Jaworze

 


Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim

 

W okresie rozbicia dzielnicowego (1138– 1320) powstały osobne księstwa śląskie rządzone przez potomków piastowskiego księcia Władysława II
Wygnańca. Każdy z książąt dążył do posiadania okazałej siedziby-zamku, dorównującego rezydencji księcia seniora, a nawet ją przewyższającego
pod względem funkcji obronnych i reprezentacyjnych. Szereg takich zamków powstało na Dolnym Śląsku. Po wygaśnięciu linii ostatnich książąt
z dynastii Piastów w XVIII wieku zamki te przeszły we władanie rodów rycerskich z Polski, Czech, Prus i Niemiec. W trakcie II wojny światowej
zostały one zapomniane i częściowo zdewastowane przez działalność wojskową na tym terenie (zwłaszcza Armii Czerwonej) i upływ czasu.
Jednak od 1989 roku te okazałe rezydencje przechodzą metamorfozy. Stały się siedzibami muzeów, eleganckimi hotelami, miejscami spotkań
i wydarzeń kulturalnych. Najbardziej okazałą warownią na szlaku jest zamek Książ w Wałbrzychu, nazywany perłą Śląska. Jest nie tylko
największym zamkiem Dolnego Śląska, ale i trzecim pod względem wielkości w Polsce. Zamek wybudował w latach 1288–1291 książę Bolko I
Surowy z przeznaczeniem na swoją siedzibę. Później był on wielokrotnie przebudowywany. W tej okazałej rezydencji magnackiej można prześledzić
dzieje architektury od gotyku po XX-wieczny neorenesans. Zamek można zwiedzać w grupach z przewodnikiem lub indywidualnie. Najwspanialsza
jest Sala Maksymilianowska znajdująca się w barokowym skrzydle na pierwszym piętrze. Do zwiedzania jest też udostępniona
(tylko z przewodnikiem) trasa podziemna prowadząca przez wykute przez więźniów podczas II wojny światowej pomieszczenia przeznaczone
na kwaterę główną Adolfa Hitlera. Przy ogromnym zamkowym parku można zwiedzać też stadninę koni Stado Ogierów Książ z krytą ujeżdżalnią
o powierzchni 800 m2, w całości wykonaną z drewna modrzewiowego. Zamek Książ znalazł się w gronie „7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości”
World Travel Show.

 


W podziemiach zamku Książ

 

 


Stadnina koni Książ – z planu filmowego „Sensacji XX wieku”

 


Zamek Książ

 


Zamek Książ

 

Szlak Zamków Piastowskich jest turystycznym szlakiem pieszym oznakowanym kolorem zielonym. Na szczególną uwagę zasługują: zamek Grodziec,
ruiny zamku we Wleniu, rycerska wieża mieszkalna w Siedlęcinie, zamek Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie, ruiny zamku Sokolec pod szczytem
Krzyżnej Góry w Górach Sokolich, ruiny zamku Bolczów w Janowicach Wielkich, zamek Niesytno w Płoninie, okazałe zamki w Bolkowie i Świnach,
pozostałości twierdzy Cisy oraz Grodno w Zagórzu Śląskim. Szlak można przebyć także samochodem. Atrakcyjne dla turystów z kraju i zagranicy
obiekty przynależą do Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców.

 


Ruiny zamku Chojnik w Jeleniej Górze.

 

Autorzy: Bogusław Kopka, Robert Andrzejczyk

Wydawnictwo: Polska Organizacja Turystyczna

Czytaj więcej