Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim

 

Trasa samochodowa przebiegająca przez 12 gotyckich zamków Warmii, Mazur i Kaszub. Zamki z charakterystycznej
czerwonej cegły i z czerwoną dachówką wzniesiono w XIV i na początku XV wieku. Są wśród nich zamki biskupie
(np. w Lidzbarku Warmińskim), kapitulne (w Olsztynie) oraz krzyżackie (w Malborku, Bytowie i Sztumie).
Część z nich leży również na Szlaku Zamków Krzyżackich, Szlaku Kopernikowskimi  Szlaku Grunwaldzkim.
Szlak Zamków Gotyckich ma ok. 640 km i przebiega przez: Bytów – Gniew – Malbork – Sztum – Kwidzyn –
Nowe – Ostródę – Nidzicę – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Kętrzyn – Ryn.


Zamek w Ostródzie

 

Bez wątpienia największym zamkiem na tej trasie jest wpisana na listę UNESCO twierdza malborska, która jest
równocześnie największą ceglaną fortecą Europy. Powstała z 16 mln wielkich, 10-kilogramowych cegieł i 2 mln
dachówek. W latach 1309–1457 zamek był siedzibą wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Od 1961 roku
mieści się tu Muzeum Zamkowe z kolekcją liczącą ponad 40 tys. eksponatów, w tym dawne uzbrojenie
oraz unikatowy zbiór wyrobów z bursztynu.
Zamek gotycki w Bytowie, zaliczany do „50 cudów Pomorza”, był siedzibą komtura. Od połowy XV wieku
do 1637 roku – rezydencją książąt zachodniopomorskich. Co roku w lipcu odbywa się tu Wielki Turniej
Gryfa Pomorskiego.

 

 


Zamek w Malborku

 


Zamek w Bytowie

 


Zamek w Kętrzynie

 

 


„Vivat Vasa!”

 


Pokaz walki rycerskiej na dziedzińcu zamku w Gniewie

 

Zamek w Gniewie był pierwszą twierdzą krzyżacką wzniesioną na zachodnim brzegu Wisły. Wcześniej Gniew i ziemia gniewska znajdowały się
w posiadaniu klasztoru cystersów z Oliwy – Szlak Cysterski. Budowę warowni rozpoczęto ok. 1290 roku. Była to największa twierdza zakonu
na Pomorzu. Pierwotnie pełniła funkcję siedziby komtura i konwentu krzyżackiego. Po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku, kończącym
wojnę trzynastoletnią, w zamku urzędowali królewscy starostowie, w tym przyszły król Polski, Jan III Sobieski, jak również jego żona
Maria Kazimiera. Podobnie jak wiele innych zamków, największym zniszczeniom uległ podczas potopu szwedzkiego (1655–1660).
Dzisiaj na zamku w Gniewie odbywają się imprezy kulturalne i historyczne, w tym Międzynarodowy Konny Turniej Rycerski
Króla Jana III Sobieskiego oraz Vivat Vasa! Bitwa pod Gniewem 1626 (Bitwa dwóch Wazów) – inscenizacja polsko- szwedzkiej bitwy o zamek
i miasto. W 2007 roku „Vivat Vasa! – Bitwa dwóch Wazów 1626” otrzymała Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. W Kwidzynie można
zobaczyć zespół zamkowo-katedralny kapituły pomezańskiej. Opiekę nad zamkiem sprawuje Muzeum w Kwidzynie, które jest Oddziałem
Muzeum Zamkowego w Malborku. Tematycznie ze Szlakiem Zamków Gotyckich związany jest Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Przebiega on
przez: Szwecję, Danię, Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

 


Zamek w Gniewie

 

Zamek w Kwidzynie

 

Autorzy: Bogusław Kopka, Robert Andrzejczyk

Wydawnictwo: Polska Organizacja Turystyczna

Czytaj więcej