Dąb Bartek

 

Podstawowym przesłaniem Szlaku Jana III Sobieskiego jest podtrzymywanie tradycji szlacheckich Pierwszej Rzeczypospolitej,
w której ród Sobieskich z Sobieszyna należał do bardziej znanych.Jan Sobieski został zapamiętany przez potomnych jako
hetman wielki koronny, pogromca Turków w bitwie pod Chocimiem oraz król Polski, który jako naczelny wódz w bitwie
pod Wiedniem (1683 rok) zatrzymał nawałnicę turecką na chrześcijańską Europę.
Do najciekawszych pomników i zabytków na szlaku należy słynny dąb „Bartek” (stoi w Zagnańsku w województwie świętokrzyskim)
– jedno z największych i najstarszych drzew w Polsce (o obwodzie prawie 10 m), pod którym, jak głosi legenda, miał odpoczywać
Jan III Sobieski, oraz zespół pałacowo-parkowy w Podzamczu Chęcińskim. Na południe od dworu obronnego w Podzamczu można
zobaczyć barokową bramę w formie łuku triumfalnego, wybudowaną na przywitanie króla Jana III Sobieskiego powracającego spod
Wiednia, a za nią wspaniałą aleję lipową. W zespole pałacowo- parkowym w Kijanach ma powstać nowoczesne centrum edukacji historycznej
– „Wehikuł czasu szlaku Jana III Sobieskiego”. Na szlaku tym znajdziemy obiekty noclegowe i gastronomiczne kultywujące historię
i tradycję regionu oraz smaki z epoki Jana III Sobieskiego. Szlak powstaje we współpracy trzech województw: lubelskiego, świętokrzyskiego
i podkarpackiego.

 


Zawieprzyce – „Majówka z Janem III Sobieskim”

 

 


Lublin – rycina przedstawiająca króla Jana III Sobieskiego.

 

Autorzy: Bogusław Kopka, Robert Andrzejczyk

Wydawnictwo: Polska Organizacja Turystyczna

Czytaj więcej