Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

 

Szlak turystyczny przebiega przez miejsca związane z największą bitwą średniowiecznej Europy, czyli słynną bitwą pod Grunwaldem.15 lipca 1410 roku na polach
Grunwaldu zmierzyły się wojska polsko-litewskie (pod wodzą króla Władysława Jagiełły) oraz wojska krzyżackie, na czele których stanął wielki mistrz zakonu
Ulrich von Jungingen. Całodzienna bitwa toczyła się ze zmiennym szczęściem i zakończyła się zwycięstwem nad rycerzami zakonu.
Współcześnie, co roku w lipcu (podczas drugiego weekendu miesiąca), mają miejsce Dni Grunwaldu, a ich punktem kulminacyjnym jest odbywająca się w sobotę
rekonstrukcja historyczna wydarzeń sprzed wieków. Wyreżyserowany spektakl bitwy pod Grunwaldem, z udziałem bractw rycerskich i grup rekonstrukcyjnych z Polski
i zagranicy, jest drugą co do wielkości tego typu imprezą w Europie. Podczas jej trwania odgrywane są sceny niczym z kart powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy,
którą językiem filmu opowiedział reżyser Aleksander Ford w 1960 roku. Nie mniejszą rolę w tworzeniu wyobrażeń o bitwie odegrał namalowany w 1878 roku przez
Jana Matejkę obraz „Bitwa pod Grunwaldem”. W Stębarku (dawny niemiecki Tannenberg) mieści się Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, w którym eksponowana jest
średniowieczna broń, kopie  chorągwi krzyżackich oraz makieta i mapy z przebiegiem samej bitwy oraz Wielkiej Wojny z zakonem (1409–1411). W 2004 roku
inscenizacja bitwy pod Grunwaldem otrzymała Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

 


Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

 


Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

 

Szlak Grunwaldzki często traktowany jest jako swoiste przedłużenie  Szlaku Piastowskiego. Jego trasa prowadzi z Olsztyna i zataczając pętlę wokół
Grunwaldu, powraca do stolicy Warmii. Oprócz historycznego miejsca bitwy na trasie można zobaczyć m.in. zamki krzyżackie w Działdowie
i Nidzicy, zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.


Pola grunwaldzkie i pomnik

 


Zamek krzyżacki w Nidzicy

 

Dla upamiętnienia 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem powstał szlak rowerowy w oddalonym od pola bitwy o 200 km województwie łódzkim.
Wiedzie on znaną z opisów w kronice Jana Długosza historyczną trasą przemarszu wojsk króla Władysława Jagiełły. Jagiełło szedł na Grunwald
z Krakowa przez Ziemię Sandomierskią i Mazowsze: Żarnów, Sulejów, Wolbórz, Lubochnię, Wysokienice i Samice, do przeprawy przez Wisłę
w Czerwińsku i dalej do miejsca bitwy, zaś po bitwie pod Malbork. W 2005 roku „Oblężenie Malborka”, historyczna impreza plenerowa,
otrzymało Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

 


Inscenizacja „Oblężenie Malborka”

 

 

Liczący 180 km łódzki odcinek szlaku, stanowiący część ogólnopolskiego Szlaku Grunwaldzkiego, rozpoczyna się w Żarnowie, którego wizytówką
jest romański kościół św. Mikołaja z XII wieku, biegnie do Paradyża z pobernardyńskim barokowym zespołem klasztornym z XVIII wieku,
Aleksandrowa i wzdłuż Pilicy aż do Sulejowa z zespołem klasztornym opactwa cystersów  polski Szlak Cysterski.


Klasztor w Paradyżu

 


Czerwińsk nad Wisłą.

 

 

 

Autorzy: Robert Andrzejczyk, Bogusław Kopka

Wydawnictwo: Polska Organizacja Turystyczna

Czytaj więcej