Pomnik Szwejka w Przemyślu

 

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej wiedzie do miejsc, które były areną kluczowych zmagań na froncie wschodnim I wojny światowej.
Szlak turystyczny ma około 600 km i ogólnopolski charakter, przebiega bowiem przez osiem województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie,
mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie.Przemieszczając się tą trasą, można zwiedzić cmentarze wojenne,
muzea, forty, kwatery wojskowe, schrony i inne obiekty militarne, a także obejrzeć pomniki i tablice poświęcone poległym. Jeden z największych
obszarów działań wojennych frontu wschodniego znajdował się na terenie południowej Małopolski (część dawnej Galicji). To tutaj znajdują się
najbardziej niezwykłe, pieczołowicie odrestaurowane nekropolie, na których pochowano tysiące żołnierzy różnych narodowości, w tym Niemców,
Czechów, Słowaków, Węgrów, Rosjan i Polaków. Do najciekawszych należy cmentarz wojenny w Gorlicach. W miejscowości tej znajduje się też
Muzeum Regionalne, w którym można obejrzeć pamiątki po zwycięskiej dla państw  centralnych bitwie pod Gorlicami z maja 1915 roku.
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim wiedzie m.in. przez Tarnów, Gorlice, Limanową,Nowy Sącz i Kraków.
W stolicy Małopolski szczególnie warte odwiedzenia są forty  Twierdzy Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego z oryginalnymi samolotami
bojowymi z I wojny światowej oraz Oleandry, z których wyruszyła I Kompania Kadrowa, utworzona przez Józefa Piłsudskiego. Co roku w sierpniu
organizowany jest kilkudniowy Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, prowadzący z krakowskich Oleandrów do Kielc. Wędrując jej śladami,
można dotrzeć do miejsc, w których walczyły polskie oddziały strzeleckie i Legiony Polskie.

 


Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami

 


Cmentarz wojenny w Gorlicach

 


Cmentarz wojenny w Gorlicach

 

Trasa szlaku na Podkarpaciu przebiega przez Rzeszów, Jarosław, Przemyśl. W miastach tych zachowało się wiele budynków koszarowych.
Najważniejszą budowlą militarną jest Twierdza Przemyśl, o którą stoczono wiele bitew podczas I wojny światowej. W 2008 roku produkt
turystyczny „Szwejki z Cesarsko-Królewskiej Twierdzy Przemyśl” otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagrodzony produkt
przyczynia się do promocji twierdzy, przypomina historię i życie mieszkańców Galicji.

 


Twierdza Przemyśl

 


Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 


Wielkie Manewry Szwejkowskie w Przemyślu

 


Twierdza Przemyśl w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

 

 

Autorzy: Robert Andrzejczyk, Bogusław Kopka

Wydawnictwo: Polska Organizacja Turystyczna

Czytaj więcej