Jak wskazują badania archeologiczne, wzniesienie znajdujące się w centrum dzisiejszego Cieszyna zasiedlane było już od czasów starożytnych. W X w. powstał tu gród obronny, początkowo drewniany. W 1155 r. ówczesny Tessin wymieniany jest w bulli papieża Hadriana IV. W tych czasach Cieszyn posiadał już rangę kasztelanii. W XI lub XII w. (obecnie przyjmuje się raczej stulecie późniejsze) wzniesiony został tutaj kościół św. Mikołaja w kształcie rotundy, będący obecnie jednym z najstarszych polskich zabytków architektury. Więcej: https://slaskie.travel/culturalheritage/2500/wzgorze-zamkowe-w-cieszynie

Przewodnik turystyczny po Śląsku Cieszyńskim: https://www.slaskcieszynski.travel/

Przewodnik turystyczny województwa śląskiego: https://www.slaskie.travel/

 

Podmiot: Slaskie travel