Bardzo fajnie przygotowane ścieżki, spacerując korzystasz z podpowiedzi i wykonujesz zadania by poznać odpowiedzi (dzieci mogą poznać swoje miasto)
 

Link do materiału
Questing w Rzeszowie
 

Grupa docelowa
pods. 4-8,
LO
 

Podmiot Miasto Rzeszów

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna