Przewodnik on-line po Muzeum Wsi Lubelskiej:

Link do materiału
Muzeum Wsi Lubelskiej

Grupa docelowa
Szkoła Podstawowa, klasy 4-8
LO
Podmiot Muzeum Wsi Lubelskiej

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów PMT Lublin