Zapraszamy do skorzystania z audioprzewodników po Poznaniu! Z audioprzewodnikami można zwiedzać miasto we własnym tempie i w dowolnej kolejności.

Audioprzewodnik “Poznań XIX-wieczny” prezentuje zabytki i elementy miasta, które powstały w okresie zaboru pruskiego czyli od XIX w. do czasu I wojny światowej. W tym okresie Niemcy chcąc nadać miastu niemiecki charakter, podejmowali szereg inwestycji, które miały zmienić Poznań w miasto przyjazne dla Niemców. Powstały biblioteki, muzea, teatry, a na początku XX w. monumentalna Dzielnica Zamkowa.

 

Najważniejsze miejsca i atrakcje wycieczki oznaczone w audioprzewodniku numerami:

  1. Biblioteka Raczyńskich
  2. Muzeum Narodowe
  3. Hotel Bazar
  4. Teatr Polski
  5. Teatr Wielki
  6. Collegium Minus
  7. Zamek Cesarski

 

Pobierz audioprzewodnik “Poznań XIX-wieczny” i mapę:

“Poznań XIX-wieczny” – część 1

“Poznań XIX-wieczny” – część 2

Mapa – “Poznań XIX-wieczny”

 

Grupa docelowa
pods.4-8,
LO
Podmiot Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna