Scenariusze lekcji do filmów edukacyjnych

Nauczycieli muzyki i innych przedmiotów szkolnych zapraszamy do sięgnięcia po scenariusze lekcji dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W scenariuszach opisane zostały pomysły na włączenie do praktyki szkolnej serii filmów edukacyjnych przybliżających postać Fryderyka Chopina i konteksty ważne dla interpretacji jego twórczości. Scenariusze dotyczą zagadnień należących do programów nauczania takich przedmiotów szkolnych jak muzyka, historia, język polski, historia sztuki czy historia muzyki.

Fryderyk Chopin. Życie

Przygody Frycka Chopina
Grupa wiekowa: przedszkola i szkoły podstawowe (klasy 1-3)

Podczas zajęć dzieci poznają Fryderyka Chopina jako swojego rówieśnika i niewiele od nich starszego młodzieńca. Uczniowie wysłuchają także wczesnych utworów kompozytora, a zdobyte wiadomości podsumują oglądając krótki film. Dzieci dowiedzą się również, na czym polega filmowa technika animacji i teatr cieni. W zależności od wieku i umiejętności uczniów w trakcie lekcji można wykorzystać karty zadań.

Przygody Frycka Chopina – scenariusz lekcji

 

Nie mam czasu pisać, bo już wsiadamy – młodzieńcze podróże Fryderyka Chopina
Grupa wiekowa: szkoły podstawowe (klasy 4-8)
Przedmiot szkolny: język polski, historia, geografia, muzyka

Dzieciństwo i młodość Fryderyk Chopin spędził w Królestwie Polskim. Upłynęły one pod znakiem nauki w Warszawie oraz licznych podróży do polskich i zagranicznych miejscowości. Podróże te będą przyczynkiem do poznania życia kulturalnego i społecznego pierwszej połowy XIX wieku. Wędrówka przez Polskę Chopina pozwoli uczniom dowiedzieć się więcej o miejscach, które odwiedzał kompozytor, oraz o przyjaźniach, które wtedy zawarł. Z jego listów wyczytamy opis towarzyszących mu wrażeń, a wsłuchując się w jego muzykę, poznamy gatunki muzyczne, od których zaczynał swoją karierę kompozytorską.

Nie mam czasu pisać – scenariusz lekcji

 

Śladami Fryderyka Chopina w Paryżu
Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe
Przedmiot szkolny: historia muzyki

Paryż to miasto, w którym Fryderyk Chopin spędził drugą połowę swojego życia. Miasto to było wówczas najważniejszym muzycznym ośrodkiem w Europie. Podczas lekcji dowiemy się, jak wpłynęło ono na życie codzienne i twórczość polskiego kompozytora.

Śladami Fryderyka Chopina w Paryżu- scenariusz lekcji

 

Fryderyk Chopin. Konteksty

Fortepiany historyczne – klucz do muzyki, most do przeszłości
Grupa wiekowa: szkoły podstawowe (klasy 7-8)
Przedmiot szkolny: muzyka

Wykonywanie muzyki Chopina na fortepianach historycznych zbudowanych za życia kompozytora to nowy i prężnie rozwijający się nurt pianistyki. Rzuca on nowe światło na twórczość polskiego kompozytora, pozwalając lepiej zrozumieć niektóre z jej aspektów. Podczas lekcji uczeń poznaje różnice pomiędzy fortepianami współczesnymi i historycznymi, a także analizuje wypowiedzi pianistów dzielących się swoimi doświadczeniami gry na fortepianach historycznych.

Fortepiany historyczne – scenariusz lekcji

 

Powstanie listopadowe oczami Fryderyka Chopina i generała Józefa Chłopickiego
Grupa wiekowa: szkoły podstawowe (klasy 7-8) oraz szkoły ponadpodstawowe
Przedmiot szkolny: język polski, historia

Powstanie listopadowe odcisnęło piętno na życiu Fryderyka Chopina. Choć sam kompozytor nie brał udziału w walkach, uważnie śledził ich przebieg, obawiając się o losy przyjaciół i rodziny. Oburzony brakiem poparcia dla powstania ze strony Francji mocno podkreślał swoją tożsamość narodową. Z kolei generał Chłopicki, pierwszy dyktator powstania listopadowego, wywarł istotny wpływ na przebieg działań wojennych i sposób negocjacji z carem. Podczas lekcji uczeń zapoznaje się z tekstami źródłowymi – odezwą generała Józefa Chłopickiego do Narodu z 6 grudnia 1830 roku oraz osobistym dziennikiem Fryderyka Chopina pisanym we wrześniu 1831 roku. Ucząc się krytycznej analizy źródeł, uczeń oswaja się z kontekstem społecznokulturowym epoki i poznaje różne formy wypowiedzi pisemnej.

Powstanie Listopadowe – scenariusz lekcji

 

Polskie tańce narodowe w muzyce Fryderyka Chopina
Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe
Przedmiot szkolny: historia muzyki

W muzyce Chopina taniec odgrywa kluczową rolę. Utwory o tanecznym charakterze na czele z mazurkami stanowią najliczniejszą grupę utworów kompozytora. Czasem mają wielkość miniatur, niekiedy rozrastają się do rozbudowanych poematów tanecznych. Najważniejszą rolę odgrywają pośród nich bez wątpienia tańce, które należą do kanonu polskich tańców narodowych: polonez, mazur, kujawiak, oberek i krakowiak. W trakcie lekcji uczeń poznaje taneczne doświadczenia Chopina, gromadzi wiedzę o polskich tańcach narodowych, uczy się podstawowego kroku jednego z nich i słucha utworu Chopina z perspektywy własnego doświadczenia tańca.

Polskie tańce narodowe – scenariusz lekcji

 

Jak miejsca budują pamięć? Pomniki (nie tylko) Chopina
Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe
Przedmiot szkolny: historia sztuki

Od czasów antycznych kulturze europejskiej towarzyszy potrzeba upamiętniania w przestrzeni publicznej ważnych wydarzeń, postaci czy nawet legend. Fryderyk Chopin jako artysta o kolosalnym znaczeniu dla kultury polskiej doczekał się wielu pomników. Jak one wyglądają, czemu służą, jakie historie nam opowiadają, i wreszcie – czy pomnik Chopina musi być jego wizerunkiem?

Pomniki Chopina- scenariusz lekcji

 

Jak czytać portrety?
Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe
Przedmiot szkolny: historia sztuki

Dzieje portretu są równie długie jak dzieje sztuki, a chęć rozpowszechnienia wizerunku czy upamiętnienia wymagała form adekwatnych do środowiska i gustów epoki. Podczas lekcji uczeń poznaje rozmaite typy portretów, uczy się dostrzegać różnice pomiędzy nimi, a także zdobywa podstawowe narzędzia do analizy malarskich wizerunków, wśród których znajdują się także portrety Fryderyka Chopina.

Jak czytać portrety – scenariusz lekcji

 

O czym mówi architektura? W poszukiwaniu stylu narodowego
Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe
Przedmiot szkolny: historia sztuki

Idea stylu narodowego miała służyć umacnianiu tożsamości narodowej. Lekcja ma pokazać, w jaki sposób pewne formy i elementy architektoniczne pomagają w tworzeniu obrazu polskości. Doskonałym przykładem takiego świadomego architektonicznego działania jest Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

O czym mówi architektura? W poszukiwaniu stylu narodowego – scenariusz lekcji

 

Autor : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina