Słownik do wystawy Widzę Muzykę

Twórczość i postać Chopina inspirują malarzy, grafików i rzeźbiarzy od prawie dwustu lat. Popularnym zjawiskiem w czasach kompozytora była idea korespondencji sztuk (fr. correspondance des arts), czyli poszukiwanie związków między różnymi jej dziedzinami. Wiele pojęć (np. barwa, rytm czy tonacja) występuje zarówno na gruncie muzyki jak i sztuk plastycznych. Ponadto niektóre osoby doświadczają zjawiska synestezji, polegającego na odbieraniu wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na jeden tylko zmysł. Słownik pojęć z obrazami, towarzyszący wystawie czasowej Widzę muzykę w Muzeum Chopina w Warszawie, wyjaśnia pojęcia, których zapoznanie przybliża zagadnienia związane z prezentowanymi pracami. Obok definicji harmonii czy ekspresji, uczniowie klas 4-8, do których materiał edukacyjny jest skierowany, znajdą obrazy, grafiki, rzeźby i plakaty, korespondujące z terminem, a także poznają Chopina jako pejzażystę.

Pobierz materiał

Autor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina