Materiały z konferencji dla nauczycieli muzyki

Coroczne Ogólnopolskie Konferencje dla Nauczycieli Muzyki w Radziejowicach „Muzyka klasyczna w powszechnej edukacji muzycznej” adresowane są do nauczycieli pracujących w szkołach ogólnokształcących. Ich celem jest inspirowanie do sięgania w szkolnej praktyce dydaktycznej po muzykę klasyczną, ale także dawną, współczesną i tradycyjną. Na pierwszym planie stawiane są zagadnienia dotyczące świadomego słuchania muzyki. Na program konferencji składają się spotkania z charyzmatycznymi muzykami, warsztaty prowadzone przez edukatorów, wykłady wiodących polskich muzykologów i krytyków muzycznych. Pierwszy dzień wieńczy wieczór wypełniony warsztatami tanecznymi, drugi – zwiedzanie wystaw czasowych w Muzeum Fryderyka Chopina lub Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

W 2018 roku hasłem konferencji była „Muzyka polska przez wieki”. Uczestniczący w konferencji nauczyciele otrzymali specjalnie napisane na tę okazję Przewodnik po słuchaniu utworów reprezentujących muzykę polską przez wieki – od Psalmów Mikołaja Gomółki, przez utwory fortepianowe Fryderyka Chopina i Pieśni Mieczysława Karłowicza, po Kwartety Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Publikację tę udostępniamy teraz dla wszystkich zainteresowanych tutaj

Przebieg i atmosferę radziejowickich konferencji podsumowuje relacja przygotowana w 2019 roku. Hasło przewodnie spotkania brzmiało wówczas „Moniuszko i opera”, a tematyka dotyczyła oper polskich, dziecięcych oraz edukacji operowej prowadzonej z coraz większą intensywnością w teatrach operowych w całej Polsce.

Autor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina