Nagranie koncertu dla dzieci może zostać z powodzeniem wykorzystane w trakcie lekcji w szkole. Wiele z aktywności warsztatowych zaproponowanych uczestnikom koncertu można przeprowadzić z uczniami w klasie, angażując ich w ten sposób w bieg koncertu. Dobrze znający swoich uczniów nauczyciel, może więc z pożytkiem dla nich dostosować poziom przekazywanych w nim treści do ich wieku, wiedzy i kompetencji.

Udostępniając materiały, które posłużyły do organizacji koncertu, zapraszamy Państwa do jego współprowadzenia. Zachęcamy także do współpracy z nauczycielami fizyki, którzy mogą podjąć z uczniami wpisaną w program koncertu zachętę do zgłębiania tajemnic elektrostatyki oraz nauczycielami wychowania fizycznego, którzy mogą pomóc w nauce popisowych kroków hajduka.

Materiały najlepiej sprawdzą się dla dzieci w wieku 5-10 lat (klasy 0-4), choć poziom trudności niektórych zadań łatwo dostosować także do starszych klas szkoły podstawowej.

“Co iskrzy w operze Krakowiacy i Górale” – materiały edukacyjne do pobrania

Nagranie koncertu dostępne jest na kanale Youtube:

Autor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina