Folder edukacyjny do wystawy „Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów”

W 2014 roku w Muzeum Fryderyka Chopina odbyła się wystawa „Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów” pozwalająca spojrzeć na twórczość Chopina w kontekście działalności jego norweskiego ucznia, a także twórczości artystów żyjących na przełomie XX wieku. Oprócz spotkania z Chopinem i uczniem Thomasem Tellefsenem mamy tu więc spotkanie z malarzami: Wojciechem Weissem i Edvardem Munchem, a także kompozytorem Edvardem Griegiem. W towarzyszącym wystawie folderze znalazły się zadania odwołujące się do prezentowanych na niej obiektów. Mają one w większości otwarty charakter, skłaniają do namysłu nad naturą twórczości artystycznej i kwestią narodowego charakteru utworów dziewiętnastowiecznych twórców, stawiając pytania o relację pomiędzy indywidualnym i wspólnotowym wymiarem sztuki. W oderwaniu od wystawy materiały te nadal mogą spełniać swoją edukacyjną funkcję, stanowiąc punkt wyjścia do pracy z uczniami metodą projektową albo urozmaicenie przebiegu lekcji w szkole. Mogą także przyjść z pomocą przy okazji wymian uczniowskich z uczniami z Norwegii. Zadania w folderze najlepiej sprawdzą się wśród dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej (klasy 4-8).

Materiał do pobrania:

Folder edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Materiały wpisują się m.in. w następujące zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego:

Muzyka I. 4.1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości), 4.2) rozpoznaje ze słuchu polskie tańce narodowe
Muzyka 3.3) rozpoznaje w utworach rytmy polskich tańców narodowych oraz popularnych tańców towarzyskich
Muzyka 3.5) dostrzega wartość muzyki ludowej.
Plastyka 1.1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodową, szanując jednocześnie odrębności innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne).

 

Autor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina