To nie jest zwykły skansen, lecz muzeum życia. Odwiedzający mogą przekonać się, jak wyglądało życie naszych przodków, na specjalnych pokazach poznać tradycje i obrzędy, a podczas warsztatów wcielić się w ich role. Tłem tej żywej edukacji są XVIII i XIX-wieczne zabudowania wiejskie. Muzeum uzupełnia model prowincjonalnego miasteczka Europy Środkowej z lat 30. XX w.

Miasteczko:

Wirtualny spacer:

https://3d.skansen.lublin.pl/

 

Dwór z Żyrzyna

Wyżyna Lubelska

„W marcu jak w garncu” – wiosna 2020

więcej zdjęć

 

Materiały video:

Filmoteka

 

Publikacje:

Miasteczko Polski Odrodzonej

Najnowszy katalog „Miasteczko Polski Odrodzonej – czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne” wydany przez Muzeum Wsi Lubelskiej prezentuje wnętrza oraz związane z nimi przedmioty, wskazuje także inspirowane nimi wydarzenia muzealne odbywające się w prowincjonalnym miasteczku w lubelskim skansenie. Katalog zawiera fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historycznie spajające prezentowane przedmioty, a także propozycje działań edukacyjnych na nich opartych. Publikacja jest owocem wieloletnich badań pracowników naukowych Muzeum, autorów scenariuszy wystaw i jednocześnie kustoszy kolekcji kluczowych dla treści katalogu.

Plik PDF do pobrania

Wydawnictwo powstało w ramach zadania „Miasteczko Polski Odrodzonej – przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków w Muzeum Wsi Lubelskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

„Inne spojrzenie. Informator dla osób niewidomych i niedowidzących”

Publikacja wydana przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zawiera informacje o przygotowanej trasie zwiedzania dedykowanej w szczególności osobom z niepełnosprawnością wzroku. Informator zawiera opis 8 obiektów muzealnych doposażonych w pomoce dotykowe oraz fotografie wnętrz i zastosowanych pomocy. Podzielony jest na dwie części: pierwszą w czarnodruku z czcionką powiększoną i wykontrastowanymi zdjęciami dla osób niedowidzących oraz drugą wydrukowaną pismem punktowym. Poniżej załączamy PDF z częścią pierwszą.

Plik PDF do pobrania

Informator powstał w ramach zadania „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada”

Motywem przewodnim wydawnictwa jest prezentacja przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji wsi, dworów i miasteczek w okresie od uwłaszczenia chłopów w 1864 r. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Kluczem do podjęcia wybranych tematów z życia społeczno-gospodarczego przedwojennych miasteczek stały się muzealne ekspozycje oraz prezentowane w nich zabytki i okazy.

Katalog składa się z trzech części. Pierwsza z nich prezentuje wybrane ekspozycje z przestrzeni skansenowskiej składające się na triadę tj. ekspozycje wiejskie, miasteczkowe i dworska. Druga dedykowana jest zabytkom ściśle korespondującym z osią tematyki. W trzeciej zaś znaleźć można archiwalia, w tym wywiady i źródła ikonograficzne.

Plik PDF do pobrania

Wydawnictwo powstało w ramach zadania „Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

Autor: Muzeum wsi Lubelskiej w Lublinie