Muzeum Warszawy

 

Muzeum Warszawy zbiera, bada i udostępnia rzeczy warszawskie. Wystawa główna wychodzi od historii pojedynczych przedmiotów, by opowiadać o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o kształcie i charakterze współczesnej Warszawy. W ramach Turystycznej Szkoły obiekty przygotował multidyscyplinarne pomoce dydaktyczne, m.in. filmy, słuchowisko, wycinanki czy legendy. Materiały mogą stanowić pomoc dla nauczycieli m.in. podczas lekcji historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie czy plastyki.

 

 

Materiały wideo:

“Z Gabinetów Muzeum Warszawy” – historie rzeczy związanych z Warszawą:

Gabinet Ubiorów okiem kuratorki Agnieszki Dąbrowskiej

 

Gabinet Planów i Map

 

Gabinet Opakowań Firm Warszawskich

 

Gabinet Medali

 

Gabinet Galanterii Patriotycznej

 

Gabinet Sreber i Platerów

 

Gabinet Fotografii

 

Gabinet Detali Architektonicznych

 

Gabinet Zegarów Warszawskich

 

 

Materiały audio:

Słuchowisko – “Piraci z dna Wisły”

 

 

Materiały edukacyjne:

Jednym słowem – zwiedzaj! Poznaj słowa opisujące muzealia:

Zabawa (z) gwarą warszawską

Majówka z Muzeum Warszawy

Kolorowanki i wycinanki:

Różności: