Początki zbiorów o charakterze muzealnym sięgają w Raciborzu dwudziestych lat XIX w. i wiążą się ściśle z powstaniem w 1819 roku Gimnazjum Królewsko – Ewangelickiego. Wykładowcy tej uczelni gromadzili w sowich pracowniach przedmioty służące głównie jako pomoce naukowe w pracy z młodzieżą. Tworząc określone grupy tematyczne zgromadzone przedmioty przechowywali w działach naukowych takich jak: Dział Historii Naturalnej, Dział Numizmatyczny, Dział Sztuki i Starożytności, Dział Rysunków, Dział Matematyczno-Fizyczny, Dział Geograficzny, Dział Muzyczny, Dział Sztuki Pomnikowej.

Realizacja: Krzysztof Smereka

Podmiot: Slaskie travel