Pobierz i wydrukuj edukacyjne zeszyty dla dzieci!

Pierwszych pięć zeszytów, opublikowanych w 2015 roku, dotyczy twórczości Piotra Lutyńskiego, Tomasza Ciecierskiego, Małgorzaty Markiewicz i Marii Michałowskiej, Rafała Bujnowskiego oraz Edwarda Dwurnika i Poli Dwurnik. Cztery kolejne, opublikowane w 2016 roku, poświęcone są twórczości Wilhelma Sasnala, Ryszarda Winiarskiego, Jana Tarasina, Zbigniewa Makowskiego i Jerzego Stajudy, Krištofa Kintery oraz Laury Paweli.

Numery od 1 do 9 stworzone zostały myślą o uczniach szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zeszyty sprawdzą się jako materiał dla nauczycieli i edukatorów do wykorzystania podczas zajęć i warsztatów grupowych. Młodzi odbiorcy sztuki mogą również korzystać z nich samodzielnie lub z rodzicami. Nauczyciele zainteresowani przeprowadzeniem na ich bazie zajęć proszeni są o kontakt pod adresem edukacja@mocak.pl.

Z myślą o młodzieży i dorosłych opublikowaliśmy zeszyty numer 10 i 11. Pierwszy powstał w 2017 roku i towarzyszył warsztatom Sztuka w obronie człowieka. Drugi został wydany w 2018 roku i towarzyszył projektowi KRAJ:OBRAZY.

13. zeszyt (2020) z cyklu Twórcza Kolekcja poświęcony jest czterem pracom z Kolekcji MOCAK-u: Köpfe 15 (MSLMN) Ákosa Birkása, Sierp Sándora Pinczehelyiego, Perforacja kal. 10 mm Leopolda Kesslera i Recycled News II Jarosława Kozłowskiego.

 

Link do materiału:
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK – zeszyty edukacyjne
Grupa docelowa
Szkoła Podstawowa, klasy 1-3
Szkoła Podstawowa, klasy 4-8
Podmiot Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie