Materiały dotyczące wystawy stałej “Stacja Rozwadów.
Między Lwowem a Krakowem (opowieść o miasteczku, którego włodarzami byli przez 200lat Lubomirscy).
Materiały dotyczące wystawy stałej Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.
Link do materiału

 

 

 

 

 

 

 

Grupa docelowa
Szkoła podstawowa, Klasy 4-8,
Szkoła średnia
Podmiot Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna