Od średniowiecznych afrykańskich mistrzów po Botticellego, Rembrandta i Picassa, od egipskich mumii po hity polskiego dizajnu, od sztuki sakralnej po feministyczną Sztukę konsumpcyjną Natalii LL. Muzeum Narodowe w Warszawie to znacznie więcej niż arcydzieła świetnie znane ze szkolnych podręczników, choć Bitwa pod Grunwaldem Matejki, Bociany Chełmońskiego czy Dziwny ogród Mehoffera zajmują ważne miejsce w kolekcji liczącej dziś około 830 tysięcy muzealiów.

Link do materiału
Muzeum Narodowe w Google Arts & Culture

PADEREWSKI – człowiek o wielu obliczach – wystawa online

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) jest jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii Polski. Był zarówno wybitnym pianistą i kompozytorem, jak i politykiem, dyplomatą i mężem stanu. A przede wszystkim był wielkim patriotą.

 

GALERIA FARAS. SKARBY ZATOPIONEJ PUSTYNI

Kolekcja sztuki nubijskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie

 

PIĘKNE HAFTY. ZE WZORNIKA I ŻURNALA

Hafty są jedną z form ozdabiania ubiorów. Nadają im indywidualność i styl. Bywały okresy, kiedy stosowano je chętnie, i takie, kiedy ich unikano.

 

MIĘDZY OBIEKTAMI. KORESPONDENCJE, KONFRONTACJE…

Wybrane ze zbiorów Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego pary obiektów, zestawione razem, przybliżają polski design XX i XXI wieku. Zabawki „stare”, z lat czterdziestych, których prostota formy i wykonania wynikała z powojennego ubóstwa i braków, konfrontujemy ze współczesnymi, w których minimalizm koncepcji jest odkrywany na nowo. Doskonale rywalizują one z zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami. Prostota kukiełki czy ruchomej zabawki popychajki jest umowna, pod nią ukrywa się potencjał edukacyjny – pobudzanie wyobraźni, zachowań społecznych, troska o ekologię. W klockach konfrontujemy siermiężność końca lat osiemdziesiątych z perfekcyjną dbałością o jakość polskiej zabawki konkurującej ze światowymi markami.

 

Kalejdoskop

Prezentowany zespół plakatów ukazuje historię kształtowania się grafiki użytkowej w Polsce i Europie Środkowej do okresu II wojny światowej. Ilustruje ważny proces inicjacji grafiki użytkowej wśród artystów malarzy – osadzonych jeszcze w XIX-wiecznych sposobach obrazowania. Ów kalejdoskop obrazów umożliwia zrozumienie zjawiska powstawania nowej dziedziny sztuki użytkowej, jak i odmiennego języka wizualnego, w którego rozwoju duży udział miały także strategie reklamowe i marketingowe tego czasu. Najstarsze prace odwołują się do najlepszych tradycji grafiki i malarstwa przełomu XIX i XX wieku. Późniejsze – wykorzystują już nowoczesne rozwiązania formalne. Kalejdoskop reprezentuje największy zbiór polskich plakatów w kolekcjach krajowych i światowych. Niektóre z eksponatów występują jedynie w zbiorach Muzeum Plakatu, tym samym cały zespół ma niepodważalne znaczenie artystyczne i naukowe. Jest to bezcenne spektrum kultury wizualnej tamtych lat.

 

Grupa docelowa
Liceum Ogólnokształcące
Podmiot Muzeum Narodowe

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Warszawska Organizacja Turystyczna