Tradycyjne drzewa i krzewy polskich parków i ogrodów – karta pracy:
Opis poszczególnych drzew i krzewów – pdf

 

Grupa docelowa
Szkoła podstawowa, klasy 4-8,
LO
Podmiot Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna