Szeroka oferta edukacyjna dla szkół, odnajdziemy tu m.in.: warsztaty online, podsłuchamy wykładów na temat średniowiecza czy dowiemy się co znajduje się w muzeum.
W przystępnej i zabawnej formie opowiadamy o życiu i twórczości takich artystów, jak Józef Mehoffer, Andrzej Wróblewski, Ferdynand Ruszczyc, Ignacy Jan Paderewski.

Link do materiału
Oferta edukacyjna on-line na czas kwarantanny

 

Grupa docelowa
Szkoła podstawowa Klasy: 1-3, 4-8,
Liceum Ogólnokształcące

Podmiot Muzeum Narodowe

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Warszawska Organizacja Turystyczna